Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft een enorme opgave: meer dan 1100 kilometer dijk wordt tot 2028 versterkt en moeten aan de nieuwe veiligheidsnorm voldoen. Gedurende de looptijd van het programma zijn technische uitgangspunten voor de dijkversterking continu in ontwikkeling. Gegeven deze onzekerheden is het in elk project een uitdaging om een robuust planproces te kunnen doorlopen met alle stakeholders.

Hoogwaterbeschermingsprogramma Amsterdam-Edam | Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV heeft rijke ervaring in dijkontwerpen en het samen realiseren met waterschappen, provincie, Rijk en direct betrokken stakeholders. We werken in alle (MIRT)fases van het project: van verkenning en planstudie tot en met realisatie.

Toegevoegde waarde 

Ons bureau is betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe ontwerpinstrumentarium en veiligheidsanalyses met de nieuwe normering. We maken technisch uitvoerbare ontwerpen voor de dijkversterking, adviseren waterschappen hoe om te gaan met (technische) onzekerheden en hoe tijdig toe te werken naar een stabiel voorkeursalternatief. We dragen bij aan draagvlak in de omgeving, zorgen voor een uitvoerbare en betaalbare oplossing en voor een onderbouwd, goedgekeurd Projectplan Waterwet, Milieueffectrapportage en vergunningen.  In de voorbereiding van de realisatie vertalen we de risico’s en onzekerheden door in geschikte uitvoeringscontracten of werken we samen met de aannemer slimme, uitvoerbare en inpasbare ontwerpen uit.

Werken aan een gemeenschappelijk doel

Onze topadviseurs op het gebied van dijkontwerp en waterkeringen werken graag in een proactieve en open samenwerking met waterschappen en aannemers. Gezamenlijk werken we aan een gemeenschappelijk doel: een veilige, betaalbare, realiseerbare en mooie dijk, gedragen door de omgeving.

Contact

Nicole Geurts van Kessel

Projectleider Planstudie hoogwaterbescherming

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht