De leefomgeving van mensen komt steeds meer onder druk te staan. Een grote diversiteit aan factoren speelt hierin een rol. Factoren die ook allemaal impact kunnen hebben op onze gezondheid. De nieuwe Omgevingswet verplicht gemeenten dan ook om gezondheid op te nemen in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan.

Effecten van leefomgeving vaak gefragmenteerd

Gezondheid is echter een complex onderwerp door de vele afhankelijkheden. Betrouwbare informatie over effecten van leefomgeving op gezondheid is gefragmenteerd en niet altijd direct voor handen. Om inzicht te krijgen is een integrale aanpak noodzakelijk zodat je een perfecte basis krijgt om maatregelen te formuleren, te implementeren en te monitoren en burgerparticipatie te organiseren.

Het Healthy Citizens Platform

Het Healthy Citizens Platform (HCP) helpt gemeenten bij het maken van beslissingen om inwoners een gezonde leefomgeving te kunnen bieden. Het HCP geeft u inzicht in de verschillende mogelijkheden om de leefomgeving te verbeteren, inclusief inzicht in de bijkomende invloeden van bepaalde maatregelen. Op basis van deze inzichten kunnen (investerings-) afwegingen worden gemaakt om vervolgens, aansluitend aan de beleidsdoelstellingen van uw gemeente, een juiste aanpak te bepalen. Na het nemen van maatregelen kan gemonitord worden of de impact daarvan overeenkomt met de intenties. Zo zal een integraal beeld van uw gemeente worden geschetst en zullen de maatregelen dat ook benadrukken.

De status van de stad

Diverse open data worden gecombineerd om een beeld te vormen van de status van uw regio, van beoordeling A tot G, en op verschillende detailniveaus van stad tot straat. Denk hierbij aan geluidsniveaus en luchtkwaliteit, maar ook aan de externe veiligheid en verkeer. Aan de hand van deze beoordelingen wordt een vergelijking gemaakt met de beleidsdoelstellingen en de belevenis van de inwoners. Op deze manier kan een prioritering worden gemaakt.

Bij het analyseren van criteria helpt het HCP u met het geven van mogelijke maatregelen, die elk ook hun invloed op de andere criteria weergeeft. Op deze manier ontvangt u handvatten om niet alleen grip te krijgen op de complexiteit, maar ook op de mogelijke maatregelen. Zo kan de beste afweging worden gemaakt waarin de mening van de inwoner een centrale rol heeft én een integrale aanpak gerealiseerd wordt voor het behalen van verschillende beleidsdoelstellingen.

Belanghebbenden meer betrokken

Met een label wordt tot op straatniveau duidelijk hoe wijken, buurten of straten in uw gemeente op een bepaald thema scoren. Dit geeft u een ideale basis om met alle belanghebbenden te communiceren en samen doelgericht maatregelen te formuleren, te implementeren en monitoren.

Het Healthy Citizens Platform is het perfecte instrument bij het bieden van een gezonde leefomgeving aan uw inwoners, het behalen van uw duurzame doelen en het Klimaatakkoord!

Meer weten? Neem contact op voor meer informatie!

Check onze disclaimer voor innovaties