Voor toepassing binnen bedrijven kan grondwater heel goed als bron dienen en niet slechts als back-up of als aanvulling op drinkwater. Afhankelijk van de gewenste kwaliteit vereist het gebruik van grondwater in de productie vaak een aantal essentiële zuiveringsstappen. Zie ook Industrieel proces- en koelwater.

Source Water Vulnerability Assessment 

Als u gebruik wilt maken van grondwater, is het vinden van de juiste (betrouwbare) hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater een zeer belangrijk aspect. Daarom heeft Royal HaskoningDHV de Source Water Vulnerability Assessment (SVA) ontwikkeld. Een SVA is gericht op het identificeren en beoordelen van potentiële risico's, die de beschikbaarheid van de gewenste kwaliteit en hoeveelheid water voor industriële installaties en vastgoedprojecten in gevaar kunnen brengen. In een SVA worden deze risico's vanuit de meest uiteenlopende invalshoeken bestudeerd.

Royal HaskoningDHV kijkt daarbij naar fysieke, milieugerelateerde, sociale, politieke en economische invalshoeken en naar zaken die regelgeving of de perceptie van de consument betreffen. Een SVA mondt uit in een Source Water Protection Plan, dat waterbronnen veiligstelt voor de korte, de middellange en de lange termijn.

De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede waterbronnen is niet vanzelfsprekend. Onze SVA geeft aan hoe veilig de huidige waterbronnen zijn en hoe gebruik ervan in de toekomst gewaarborgd kan blijven. Dat is vooral van belang voor nieuwe industriële en residentiële ontwikkelingen. De SVA is een doelmatig hulpmiddel bij het realiseren van een duurzame waterhuishouding.

Bodem- en grondwaterverontreiniging

Verontreinigde locaties kunnen niet alleen een significant risico vormen voor de volksgezondheid of het milieu, maar ook financiële gevolgen en imagorisico’s met zich meebrengen voor de onderneming die eigenaar is van deze terreinen. Royal HaskoningDHV heeft brede kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van het onderzoeken, beheren en het inperken van risico's in alle stadia van locatiemanagement. We waren als een van de eerste adviesbureaus actief betrokken bij de bodem- en grondwatersanering in Nederland.

Creativiteit en innovatie zijn daarbij onze referenties. Onze specialisten hebben sindsdien in Nederland, Europa en in de rest van de wereld bijgedragen aan het succesvol oplossen van bodem- en grondwaterproblemen. De daarmee opgebouwde kennis en ervaring delen wij wereldwijd met alle lokale kantoren van Royal HaskoningDHV. Dankzij onze brede en diepgaande ervaring zijn wij in staat om onze klanten op maat gemaakte oplossingen aan te bieden, die zowel pragmatisch als kosteneffectief zijn.

Voor meer informatie, zie ook de pagina Grondwater

Download

Leaflet Source Water Vulnerability Assessment

Source Water Vulnerability Assessment Banner