De Nederlandse waterschappen zitten niet stil en willen zoveel mogelijk kosten besparen. Meer kwaliteit bieden. Duurzaam ondernemen en RWZI’s transformeren naar Energie- of Grondstoffenfabriek. Royal HaskoningDHV wil aan dit proces bijdragen als volwaardig partner van de waterschappen.

Ephyra® en Themista® 

Bijvoorbeeld met innovaties als Ephyra en Themista, waardoor we tegen lagere investeringen en operationele kosten slib kunnen behandelen en er waardevolle grondstoffen uit terug kunnen winnen. In ons eigen Technological Research Centre in Amersfoort wordt momenteel volop onderzoek gedaan naar de winning van alginaat uit de Nereda®-korrels. 

Aquasuite® MINE 

De slibverwerking op de rioolwaterzuivering is een rijke bron voor optimalisaties. Zowel een hogere productie van energie en grondstoffen, als het verlagen van slibafvoer en het verbruik van PE, resulteren in een lagere jaarrekening voor de waterschappen. Onze advanced control sturing Aquasuite® MINE biedt de mogelijkheid om de waarde hiervan beter te benutten.

Contact

Franc van der Wielen

Director Advisory Group Waste Water

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten