Op het vlak van assetmanagement dienen de financiële consequenties en relevante afwegingen inzichtelijk te worden gemaakt. Als dit niet gebeurt loopt u het risico uw middelen niet efficiënt te besteden en geen optimale keuzes en afwegingen te maken. Dit heeft grote gevolgen voor de prestaties, risico’s en kosten van uw assets.

Financiële beslissingen dienen genomen te worden basis van feiten. Het gaat om besluitvormingsondersteuning en de helderheid van de uitgangspunten vertaald naar financiën. Onze professionals kunnen samen met inhoudelijke adviseurs binnen uw organisatie optrekken. Dit heeft meerwaarde voor uw organisatie, omdat er wordt gekeken naar zowel een kostenraming als de technische ondersteuning.

Onze ervaring is dat het betrekken van een kostendeskundige tot gevolg heeft dat er vragen gesteld worden ten aanzien van scope en uitgangspunten (die in de technische adviseren nog onvoldoende overwogen zijn) en dat er vervolgens adviezen gegeven worden op basis van dataverzameling en kostenkengetallen. Dit levert een completer en integraal product en meerwaarde op voor uw organisatie. Door onze hoogwaardige kennis en ervaring bij verschillende organisaties kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken en grip te krijgen op de kosten bij assetmanagement.

Hieronder een greep uit onze diensten:

  • Kostenramingen voor investeringen en renovaties

    De basiskostenraming is het ontwerp plus de uitvoering. Bij de kostenonderbouwing van renovatie ingrepen, worden ontwerp en ingrepen vertaald. Bij bijvoorbeeld het schilderen van een brug kijken we naar welke stijgers nodig zijn, welk type coating moet worden aangebracht en wat zijn de prijzen zijn die hiervoor gelden.

  • Verrichten van Life Cycle Costs berekeningen

    Onze professionals kunnen u adviseren over onder andere investeringskosten, groot onderhoud en renovatiekosten. Wij kunnen op relatief korte termijn een Life Cycle Costs (LCC) berekening verzorgen, waarbij naast beheer en onderhoud, ook de investeringskosten betrokken worden.

  • Financiële paragrafen bij de Life Cycle Analysis

    Dit omvat het berekenen en meedenken om beleidskwesties te vertalen naar financiën. Hierbij verzorgen wij scenarioberekeningen of helpen de Life Cycle Analysis (LCA) te onderbouwen.