Inzicht in de kwaliteit van de wegen

Als beheerder wil je graag weten hoe de wegen erbij liggen, of je voldoet aan de wettelijke verplichtingen, richtlijnen, kwaliteitsafspraken, maar ook of je het geld op de juiste wijze en op de juiste plaats besteedt. De basis van dit inzicht is kennis over de kwaliteit van de wegen.

Jarenlange ervaring

Het ontbreekt vaak aan tijd, kennis of kunde om goed en eenduidig inzicht te krijgen in de kwaliteit van de wegen. Onze mensen zijn CROW gediplomeerd en opgeleid om dit voor u te doen. Mensen die passie hebben voor het vak, al jaren lang, en die met hun brede blik begrijpen dat alleen de weg bekijken vaak niet voldoende is. Wij doen dit bij voorkeur samen met u, de beheerder, zodat ook duidelijk is hoe wij ons werk doen en u direct een beeld krijgt van de kwaliteit van de wegen.

Onafhankelijke beoordeling

Laat u de wegen door onze mensen beoordelen en inspecteren, dan krijgt u daarbij ook inzicht in plaatselijk klein onderhoud en eventuele aanvullende informatie die voor u van belang is om een goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van de wegen. Wij ondersteunen u van het begin tot het einde.