Onze gebouwde omgeving draagt in grote mate bij aan ons welzijn, werkplezier en productiviteit. In de laatste jaren gaat meer aandacht uit aan het tastbaar en meetbaar maken van gezondheid en welzijn in gebouwen. De effecten van een gezond gebouw zijn namelijk groot, zo laten verschillende onderzoeken zoals gepubliceerd door de World Green Business Council zien. Royal HaskoningDHV werkt in al haar projecten aan het creëren van gezondere en prettige (werk)omgevingen, zodat uw medewerkers maximaal kunnen blijven presteren. De WELL Building Standard is hierbij een van de methodieken die wij hanteren.

WELL Building Standard

De WELL Building Standard is de enige standaard die zich volledig richt op het meten van kwaliteit gericht op de gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruiker, uw gasten en medewerkers. De standaard is ontwikkeld door het WELL Building Institute in de VS. Aan de methodiek liggen jaren wetenschappelijk onderzoek ten grondslag gericht op alle WELL-elementen: Lucht, Water, Voeding, Licht, Fitness, Comfort en Psyche.

De methodiek is in opzet en aanpak vergelijkbaar met methodieken zoals BREEAM en LEED en toepasbaar op bestaande gebouwen, renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten. Uw gebouw kan een drietal WELL-niveau’s behalen: zilver, goud of platina. De methodiek is zeer goed inzetbaar als kapstok voor een duurzaamheidsambitie gericht op het welzijn van uw medewerker. Onze WELL accredited professionals kunnen u helpen in verschillende fasen, van quickscan of gap-analyse tot begeleiding bij certificering. Voor meer informatie: certificeren van duurzaamheid.

Kennisontwikkeling en –deling binnen Blue Building Institute

In 2016 is het Blue Building Institute opgericht met Royal HaskoningDHV als een van de founding Consulting Partners. Samen met de aangesloten Consulting en Real Estate partners richten zetten wij ons in op verspreiding van het Healthy & Well gedachtengoed door middel van de uitrol van de WELL Building Standard in Nederland en Europa. Royal HaskoningDHV heeft een actieve rol gehad in de vertaling van de Standard naar de Europese markt en werkt momenteel samen met andere partners en marktpartijen aan testen en implementeren van de methodiek.