Uw organisatie verandert van bouwend opdrachtgever naar professioneel opdrachtgever en regisseur. Om zo het beste uit de markt te halen, zodat u zich maximaal kan richten op uw core business. Design & Build en DB(F)M(O) hebben niet alleen gevolgen voor de opdrachtnemers, maar ook voor uw eigen organisatie als opdrachtgever, zoals:
 • Het definiëren van uw inkoopstrategie in een vroeg stadium van het project
 • Het opzetten van een professionele inkoop- en contractmanagementorganisatie
 • Ontwikkelen van kennis en competenties bij uw medewerkers om op afstand te sturen en toch in control te blijven.

Design & Build en DB(F)M(O) hebben gevolgen voor de verdeling van taken/verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit heeft weer gevolgen voor de manier waarop u binnen uw organisatie processen organiseert en de contracten beheerst.

Zoals u wellicht weet heeft de verandering in de marktbenadering gevolgen voor de verdeling van de kosten en baten. PPS, BVP, UAV-GC, SCB, SE en ESCo zijn termen die vaak worden gebruikt in de markt. Royal HaskoningDHV adviseert onafhankelijk over geïntegreerde contracten. Onze toegevoegde waarde is dat we met onze ervaring en kennis de relevante expertise volledig implementeren op het gewenste niveau. Om zo een realistisch en onafhankelijk advies te geven over de voor- en nadelen van de gekozen strategie.

Diensten die we leveren
 • Strategische advisering (markt, meer met minder mensen doen)
 • Organisatieadvisering (IPM /regieorganisatie)
 • Procurement Strategie en aanbestedingsbegeleiding, ook op basis van Best Value Procurement (BVP)
 • Contractvorming DB(F)M(O) en UAV-GC
 • Contractmanagement en systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)
 • Risicomanagement
 • Verificatiemanagement
 • Systems Engineering (inclusief Functioneel Specificeren)
 • Training, opleiding en kennisontwikkeling
 • Auditeren