Nadat de vraagspecificatie is opgesteld en het gewenste eindresultaat duidelijk is beschreven, begint de werkelijke realisatie van het project.
Belangrijk is dat het resultaat ook oplevert wat de organisatie nodig heeft. Het begeleiden uw eigen organisatie naar de nieuwe situatie vraagt veel aandacht, naast het projectmanagement van de nieuwbouw of renovatie.

Huisvestingsadviseurs

Onze huisvestingsadviseurs begeleiden op deskundige wijze uw vraagstukken. Denkt u bijvoorbeeld aan het uitwerken van facilitaire concepten en dienstverlening, advies in de keuze voor een nieuwe inrichting of het meenemen van bestaande, en advies over de uiteindelijke verhuizing. Het geven van trainingen aan medewerkers over veranderde processen in de nieuwe situatie is ook mogelijk. Royal HaskoningDHV beschikt over speciale interactieve ruimtes (iRooms) om de samenwerking tussen de verschillende partners in het proces te faciliteren.

Projectmanagement

Tijdens het projectmanagement kunnen wij voor u het ontwerp toetsen aan de gestelde eisen uit de vraagspecificatie. Uw organisatie is altijd in beweging, wij kunnen u dan ook helpen bij de vertaling van nieuwe processen of organisatieveranderingen naar de huisvesting. We zorgen er samen voor dat de bedachte eindsituatie na oplevering naadloos aansluit bij uw organisatie en processen.

Onze visie is dat er in een succesvol project aandacht is voor zowel het harde management van projectrealisatie als voor de zachte organisatiebegeleiding naar een goed functionerende eindsituatie.

De aanpak van gebruikersbegeleiding bestaat daarom ook uit een gezamenlijk team van vertegenwoordigers uit de organisatie (ondersteunend + gebruikers) die zorgen voor aansluiting en draagvlak.

Gerelateerde diensten