In complexe, openbare gebouwen met hoge bezoekersaantallen moet men er op kunnen vertrouwen dat veilig vluchten in geval van nood mogelijk is. Voor een brandveilig gebouw is tijdens het ontwerp vaak een ingewikkelde bouwbesluit berekening gemaakt om de tijd van ontruimen aan te tonen en een vergunning te verkrijgen. Deze statische berekening geeft onvoldoende visueel inzicht en groeit daarbij vaak niet mee bij een verbouwing of gewijzigd gebruik van het gebouw.

Van cijfers naar beelden

Door het inzetten van innovatieve 3D simulatie software als onderdeel van Fire Safety engineering worden deze cijfers omgezet naar beelden. Bij het simuleren wordt de ontruimingstijd berekend en wordt direct visueel inzicht en duidelijkheid verkregen over optredende knelpunten en obstakels tijdens de totale ontruiming. Het modelleren, simuleren, analyseren en visualiseren van het gebouw zorgt voor een duidelijke ontruimingsberekening en daarmee een veiliger gebouw.

Gebouwontruiming met 3d simulaties | Royal HaskoningDHV

Een 3D simulatie is zeer geschikt om met verschillende stakeholders naar hetzelfde gebouw te kijken waardoor tijdig de juiste maatregelen getroffen kunnen worden voor een optimale doorstroming. Dit levert logische vluchtwegen op waarbij rekening is gehouden met verschillende scenario’s en uitgangspunten. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met menselijk gedrag, drukte, en looptijden. Voordelen zijn dat hierdoor bespaard kan worden op vierkante meters vluchtroute, geld en tijd. Dit levert extra verhuurbaar gebruik oppervlakte op en de gevolgen van een verbouwing of ontwerp wijziging kunnen snel getoetst worden en overtuigen tot het nemen van een beslissing. Daarbij geeft een simulatie al inzicht voordat ontruimingsoefeningen zijn uitgevoerd.

Door het uitvoeren van 3D ontruimingssimulaties kan men er op vertrouwen dat ook voor complexe, openbare gebouwen met hoge personenaantallen veilig vluchten mogelijk is.

Beschikbare referenties

Gerelateerde projecten