Organisaties veranderen. Van meer hiërarchische organisaties naar netwerkorganisaties, met focus op resultaten in plaats van aanwezigheid van de medewerkers op kantoor. Samen en flexibel werken om mensen en kennis te verbinden. Nieuwe technologie stelt ons in staat om de kwaliteit te verhogen en overal te kunnen werken op elk moment. De benodigde werkplekken hangen af van de activiteit (activiteit gerelateerd werken) en zijn flexibel voor de toekomst.

Wat betekent dit voor organisaties? Veranderende manieren van werken vereisen nieuwe managementstijlen en andere gebouwconcepten. Zoals intensief en multifunctioneel ruimtegebruik, meer ruimte voor groepen en een hogere kwaliteit van de gebouwen en locaties.

Wij helpen onze klanten om hun ambities te realiseren in een geschikte werkomgeving. Door een integraal advies te leveren, waarin de relevante schaalniveaus als werkplek, (bestaand) gebouw, locatie en mobiliteit worden geanalyseerd om te komen tot creatieve oplossingen.

Dit geldt ook voor meer complexe gebouwen waar specifieke wensen leven, zoals Hospital Planning voor onze klanten in de gezondheidszorg. Maar u kunt ook denken aan advisering in Slimmer Werken en Leren voor klanten in de markt wetenschap en onderzoek, waaronder ook onderwijs.

Creatieve en haalbare oplossingen komen voort uit een goede analyse door een divers team van experts afgestemd op de klantvraag. Denk aan vastgoed adviseurs, omgevingspsychologen, marktonderzoekers, concept ontwikkelaars, architecten, deskundigen op mobiliteit, bouwfysica, technische installaties en constructie- en LCC experts.