Waar regelgeving het ontwerp of gebruik van een gebouw in de weg staat, biedt Fire Safety Engineering de oplossing. Fire Safety Engineering onderzoekt alternatieven, zodat met de juiste maatregelen het ontwerp kan worden gebouwd.

De brandveiligheidsadviseurs van Royal HaskoningDHV kijken enerzijds of er op selectieve eisen van het bouwbesluit gelijkwaardigheid aangetoond kan worden. Anderzijds kunnen zij aantonen dat het ontwerp voldoet aan de doelstelling op basis van een performance based ontwerp. Het resultaat is een brandbeveiligingsconcept dat veel beter is afgestemd op de risico’s, het ontwerp en het gebruik van de situatie. Daarnaast levert het vaak kostenbesparingen op.

Risicomanagement en scenarioanalyse

Aan de hand van mogelijke scenario’s worden de risico’s van het ontwerp vastgesteld. Een ontwerp helpt om aan te tonen dat de risico’s beheerst zijn. Daarbij moeten ook de faalkansen van de diverse beveiligingsschillen (layers of defence) worden meegenomen.

Brandsimulaties en rookontwikkeling

Door het toepassen van rekenmodellen kunnen we de gevolgen van branden voorspellen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van temperaturen en de rookverspreiding in een gebouw tot in detail inzichtelijk. Met deze kennis kunnen bijvoorbeeld vluchtwegen worden geoptimaliseerd.

Eenvoudige rekenmodellen

Voor het aantonen van de gelijkwaardigheid van ontwerpen, maken de adviseurs gebruik van eenvoudige modellen voor een eerste inschatting. Met beperkte inspanning wordt snel de haalbaarheidingeschat, voordat ontwerpen al volledig worden uitgewerkt.

Computational Fluid Dynamics (CFD)

CFD (computational fluid dynamics) modellen maken de gevolgen van een brand inzichtelijk. Met deze modellen kunnen we tot in detail de gevolgen van uiteenlopende branden en rookvespreiding onderzoeken. De thermische belastingen op constructiedelen kunnen zo worden bepaald. Veelvuldig wordt CFD toegepast om de effectiviteit van rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages en atria te onderzoeken.

Evacuatiemodellen

In de regelgeving zijn eisen vastgelegd voor vluchtwegen om een gebouw snel te ontruimen, bijvoorbeeld de minimale breedte van vluchtwegen. Deze theoretische uitgangspunten zeggen niets over hoe een ontruiming daadwerkelijk verloopt. Evacuatiemodellen houden rekening met gedrag en voorspellen nauwkeurig waar er bijvoorbeeld opstoppingen ontstaan die kunnen leiden tot paniek. Met deze evacuatiemodellen bepalen we de benodigde tijd voor ontruiming en met brandsimulaties de hoeveelheid tijd die mensen hebben om te kunnen vluchten.

Thermische en mechanische reactie van constructies

Constructies moeten vaak brandwerend beschermd worden tegen brand. Staalconstructies moeten vaak brandwerend geschilderd worden of bekleed met plaatmateriaal. De benodigde bescherming is bepaald aan de hand van brandproeven en is gebaseerd op gestandaardiseerde omstandigheden. Grote afwijkingen hierop zijn niet toelaatbaar Grote onderbrekingen van de brandwerende bekleding is bijvoorbeeld niet toegestaan. Met dynamische thermische constructiemodellen kunnen we de opwarming van een constructie in detail onderzoeken. Daarbij kunnen we met ook de vervormingen en thermische uitzetting onderzoeken.Daarnaast kunnen we ook brandwerendheid van details en bijvoorbeeld deuren onderzoeken. Met een gedetailleerd model kunnen we zwakke plekken opsporen in een ontwerp.