Wanneer het rustig op de weg is, sta je minder lang te wachten voor een rood verkeerslicht dan wanneer het druk is. Software binnen een verkeerslichtenregeling zorgt hiervoor, op basis van actuele verkeersstromen. Dit kan echter nog een stuk beter als software niet alleen reageert op actuele verkeersstromen, maar ook een voorspelling maakt van de komende drukte. Op deze manier realiseert FAST (Flow Adaptive Signal Timings), de anticiperende netwerkregeling van Royal HaskoningDHV, tot 20% reistijdwinst ten opzichte van de huidige generatie verkeersregelingen, ervan uitgaande dat deze optimaal zijn afgestemd op de actuele situatie.

FAST is fabrikant onafhankelijk

Doelstelling FAST | Royal HaskoningDHVDe innovatie FAST is Nederlands eerste fabrikant onafhankelijke adaptieve netwerkregeling voor verkeerslichten. FAST optimaliseert continu en realtime de verkeerslichten in een stedelijk netwerk. De netwerkregeling van FAST werkt ‘in de cloud' en kan communiceren met elke moderne verkeersregelautomaat van welke leverancier dan ook. Hardware aanpassingen aan de verkeersregelautomaten zijn niet nodig, een beperkte toevoeging aan het aanwezige applicatieprogramma is voldoende. De architectuur van FAST sluit volledig aan op alle bekende universele communicatieprotocollen.

Continu een actuele voorspelling van het verkeersaanbod

Op basis van actuele telgegevens en historische verkeerspatronen wordt binnen FAST elke vijf minuten de aanwezige voorspelling van het verkeersaanbod voor het komende half uur bijgesteld. Daarmee is continu een actuele korte termijn voorspelling van de verwachte drukte beschikbaar. Deze actuele voorspelling vormt de basis voor periodieke optimalisatie van de verkeersregeling.

Creëer groene golven ‘op maat’

De actuele voorspelling van het verkeersaanbod wordt gebruikt om met behulp van TRANSYT Online (een optimalisatie algoritme, ontwikkeld door het Britse Transport Road Laboratory, TRL) de instellingen van de verkeerslichten te optimaliseren. Verliestijd en aantallen stoppende voertuigen worden geminimaliseerd en wachtrijen worden binnen aan te geven grenzen gehouden. Er ontstaan automatisch 'op maat' groene golven die logisch zijn, passen bij het actuele verkeersaanbod en bij het gewenste beleid. Door toepassing van FAST behoren slecht ingestelde verkeerslichten tot het verleden, en daardoor wordt het ook veiliger. De verkeerslichten krijgen optimale flexibiliteit: instellingen bewegen mee met veranderende verkeersstromen

.Schema FAST | Royal HaskoningDHV

 

Verbeterd rendement en optimale flexibiliteit

Gevolg van de toepassing van FAST is niet alleen reistijdwinst voor de weggebruiker, maar ook minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder verkeerslawaai. Bovendien behoudt de wegbeheerder de regie op het functioneren van de verkeersregelingen. Via een (naar wens te configureren) dashboard kan de wegbeheerder de werking van het systeem monitoren, bijsturen en aanpassen.

Fast op Youtube