Milieukundige overwegingen zijn vaak complex. De aansprakelijkheden zijn niet altijd goed zichtbaar en kunnen hoog oplopen. Deze kwesties dienen voor een aankoop nauwkeurig in kaart gebracht te worden. Of het nu gaat om een mogelijke bodemverontreiniging of noodzakelijke investeringen in vermindering van luchtemissies, wanneer deze risico’s materialiseren, kunnen ze een rampzalig effect hebben op uw investering.

Royal HaskoningDHV heeft vergaande kennis en ervaring in de milieusector. Onze milieukundige experts en adviseurs bieden duurzame oplossingen binnen al onze werkvelden. Voorbeelden van onze dienstverlening zijn het opstellen van milieu- en sociale effectenbeoordelingen (MER rapportages), aanbevelingen ten aanzien van energiemanagement, afvalverwerking en luchtkwaliteitsoplossingen.

Milieu, gezondheid en veiligheid

Onze milieu, gezondheid en veiligheid due diligence onderzoeken richten zich op alle relevante aspecten rondom de naleving van veiligheidsregels en normen, bijvoorbeeld op het gebied van de uitstoot van schadelijke stoffen, vergunningen, veiligheid op de werkvloer en het voorkomen van ongelukken. Hiervoor hanteren wij toetsingskaders, zoals nationale wet- en regelgeving, internationale normen en beste technieken en eventuele specifieke klanteisen (zoals de ‘Equator Principles’ en ‘International Finance Corporation (IFC) Performance Standards’).

Afhankelijk van uw behoefte, van volledige milieukundige due diligence onderzoeken tot zogenaamde ‘red flag’ rapportages om de zwaarstwegende risico’s rondom een investering duidelijk aan te geven, spitsen wij onze dienstverlening toe op de benodigde oplossing. Onze kracht ligt in het bieden van geïntegreerde inzichten, waarbij zowel technische en milieukundige aspecten beoordeeld worden voor onze klanten.

In al onze rapporten wordt een afweging gemaakt van uw project ten opzichte van onze referentiegegevens. Onze kennis van de markt stelt ons in staat om risico’s op waarde te schatten zodat u tijdig de juiste inzichten krijgt om een goede afweging te maken.