Ecosysteemdiensten zijn natuurlijke processen die maatschappelijke en economische waarde opleveren. Het bodemwatersysteem is een belangrijk onderdeel van het gehele ecosysteem. Wij werken vanuit een integraal expertisenetwerk aan de verduurzaming van het beheer en de benutting van het bodemwatersysteem, voor een duurzame gebiedsontwikkeling en bedrijfsvoering.

De uitdaging

Via het betrekken van kennis over het bodemwatersysteem en de ondergrond binnen het concept ecosysteemdiensten is het mogelijk om grote maatschappelijke vraagstukken, gebiedsontwikkeling en duurzaam ondernemen (CSR/MVO) succesvol op te pakken.

Ecosysteemdiensten zijn een combinatie tussen economie en ecologie, of: 'people, planet en profit' worden beter en duurzamer op elkaar afgestemd. Het uitgangspunt is het benutten van de kracht van gebieden (nature driven design) in plaats van het werken aan de zwakte van gebieden. Ook staan het creëren van business centraal door de impact en afhankelijkheden van bedrijfsactiviteiten te relateren aan ecosysteemdiensten.

Onze aanpak

Royal HaskoningDHV heeft alle kennisdisciplines in huis die we kunnen inzetten voor complexe projecten op het gebied van ecosysteemdiensten. Daarnaast zijn wij trekker van de SKB Community of Practice Ecosysteemdiensten en aangesloten bij het internationale Ecosystem Services Partnership (ESP). Wij ontwikkelen samen met het bureau CREM de Quick Scan Biodiversity and Ecosystem Services voor bedrijven, in opdracht van Platform BEE.