Hernieuwbare energiebronnen helpen om het hoofd te bieden aan de grote hedendaagse energievraagstukken. Het model voor toekomstige energievoorziening is gebaseerd op inzet van alle beschikbare technologieën, het benutten van hun sterktes en het compenseren van de tekortkomingen.

De sector wordt gedreven door een aantal bindende internationale doelstellingen. De EU bijvoorbeeld eist van lidstaten dat ze in 2020 minimaal 20% van hun energievoorziening uit hernieuwbare bronnen halen. En in 2050 moet de CO2-uitstoot 80 tot 95% lager liggen dan in 2010.

Wind op land

De uitdaging voor de onshore windsector is om te blijven streven naar het verlagen van de installatie- en exploitatiekosten en naar het vergroten van de betrouwbaarheid.

Royal HaskoningDHV levert een compleet dienstenaanbod voor de onshore windsector:
 • Haalbaarheidsonderzoek op locatie
 • Resource- en economische assessments
 • Ondersteuning bij financiering
 • Projectontwerp en specificaties
 • Verwerving MER/ESIA-vergunningen en goedkeuringen
Download de brochure Wind Energy Perspective

Wind op zee

Royal HaskoningDHV levert een breed scala ontwikkelings- en ondersteuningsdiensten voor offshore windenergieprojecten. We hebben meer dan 13 jaar ervaring met milieueffectrapportages en vergunningaanvragen. In die periode werkten we onder meer aan:
 • Vergunningen voor 14.000MW aan projecten in Europa
 • Vergunningen voor 1300 km offshore bekabelingprojecten
 • Vergunningen voor 200 km onshore bekabelingprojecten
 • Projecten in Groot-Brittannië, Nederland, België, Denemarken en Polen

Naast MER-trajecten en milieuvergunningen levert Royal HaskoningDHV ook diverse technische en specialistische ondersteuningsdiensten voor projecten op het vlak van gezondheid en veiligheid en Clean Development Mechanism (CDM)diensten.

Download de brochure Wind Energy Perspective

Golf- en getijdenenergie

Getijdenenergie is een betrouwbare en voorspelbare bron van energieopwekking. Het is een aanvulling op minder voorspelbare energiebronnen als wind, golfslag en meer conventionele vormen van energieopwekking.

Golf- en getijdenenergie zijn wereldwijd toepasbaar. Er lopen momenteel ontwikkelingsprojecten in Europa, Canada, Zuid-Amerika, Australië en diverse Aziatische regio's.

Royal HaskoningDHV is al ruim tien jaar actief in deze sector. In die periode hebben we ondersteuning geleverd aan een aantal baanbekende projecten in Groot-Brittannië:
 • De eerste net-gekoppelde getijdenturbine - SeaGen, Marine Current Turbines
 • Het eerste goedgekeurde systeem voor getijdenenergie - Islay Array, Scottish Power Renewables
 • Het eerste goedgekeurde systeem voor golfenergie - Lewis Wave Array, Aquamarine Power
 • Diverse services voor golf- en getijdenenergieprojecten, met een totaalcapaciteit van 470MW
Download de brochure Wave & Tidal Energy Perspective


Brochure downloads

Download de brochure Wind Energy Perspective

Download de brochure Wave & Tidal Energy Perspective