Een duurzaam meerjarenonderhoudsplan werkt kostenbesparend en waardeverhogend voor uw vastgoed. Daarnaast voorziet het in uw verantwoordelijkheden ten aanzien van het activiteitenbesluit.

Wanneer u als vastgoedeigenaar een betrouwbaar beeld heeft van de onderhoudskosten en de staat van onderhoud van uw bezit, dan kunt u proactief de juiste beslissingen nemen en budgetten opbouwen. En wanneer de meerjaren onderhoudsprognose is afgestemd op de vastgoedstrategie, het duurzaam onderhoudsbeleid en de bedrijfsprocessen, dan kan op termijn zelfs geld bespaard worden. Een zorgvuldig samengesteld duurzaam meerjarenonderhoudsplan vraagt om vakmanschap, vernuft en een breder perspectief dan uitsluitend de technische beoordeling.

Door het duurzaam meerjarenonderhoudsplan aan de strategie en/of het beleid te koppelen, kunnen financiële middelen doeltreffend worden ingezet en kan de gebruiker hierover beter worden geïnformeerd. Wanneer de toekomstige uitgaven voor onderhoud en de besparingen op uw energieverbruik bekend zijn, kan bijvoorbeeld de vastgoedorganisatie ook verder geoptimaliseerd worden. Kortom, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan werkt kostenbesparend en waardeverhogend voor uw vastgoed.

Succesfactoren van ons meerjarenonderhoudsplan:
  • opgesteld in het jargon van uw organisatie en afgestemd op de wensen van de (eind)gebruiker;
  • afgestemd op het beoogde doel van het meerjarenonderhoudsplan;
  • afgestemd op de vastgoedstrategie en het onderhoudsbeleid;
  • besparing op ad hoc uitgaven door professionele integrale budgettering;
  • vakmanschap, vernuft en kennis van uw bedrijfsprocessen.

Als u zelf een DMOP wilt opstellen en/of actualiseren, dan kunnen wij u hierbij helpen met ons advies. Als u niet over een accurate en complete kosten- en besparingenbibliotheek beschikt, dan kunnen wij deze voor u inrichten. Ook kunnen wij u adviseren bij het implementeren van een duurzaam meerjaren onderhoudsprogramma.

Gerelateerde diensten