In toenemende mate stellen bedrijven en overheden duurzaamheideisen aan leveranciers. Voor ondernemingen is het cruciaal deze (huidige en toekomstige) klanteisen te leren kennen en deze te vertalen in de bedrijfsvoering. Maar ook uw bedrijf wil misschien eisen stellen aan uw leveranciers. Hoe kunt u dat het effectiefst aanpakken? Royal HaskoningDHV ondersteunt bedrijven bij de integratie van duurzaamheidaspecten in de toelever- en waardeketen.

Enerzijds assisteren we accountmanagers van bedrijven om samen systematisch te verkennen welke duurzaamheideisen hun klanten stellen of mogelijk in de toekomst gaan stellen. Dat doen we door analyse van tenders (welke criteria komen daarin terug?), maar ook door diepte-interviews met key-accounts. 

De duurzaamheidseisen kunnen zowel van overheidorganisaties als van bedrijven komen. Na de analyse weten we welke duurzaamheidaspecten voor uw klant en dus voor u belangrijk zijn en hoe we deze in de bedrijfsvoering kunnen integreren. 
Ook ondersteunen we de inkoopdisciplines binnen bedrijven, om in hun processen duurzaamheid te verankeren. We analyseren met inkoopdirecteuren het portfolio van leveranciers en gaan zowel de duurzaamheidrisico’s als de strategische betekenis van de leverancier na. Duurzaamheidrisico’s kunnen vaak gevonden worden door het land van herkomst en de aard van het geleverde product te onderzoeken. 
Als deze analyse gereed is komt het aan op daadwerkelijke implementatie van criteria. Wilt u bijvoorbeeld alleen nog maar FSC-hout inkopen, hoe verwerkt u dat dan in uw inkoopcriteria? Hoe waardeert u leveranciers die een ISO 14001 management systeem hebben en hoe voorkomt u kinderarbeid twee schakels terug in uw keten? 

De adviseurs van Royal HaskoningDHV zijn zeer vertrouwd met al dit soort vragen en kunnen u met raad en daad terzijde staan. Onze combinatie van een bedrijfskundige inkoopachtergrond en een brede ervaring op het gebied van duurzaamheid  helpen u duurzaamheid succesvol in uw keten te integreren.

Vanuit deze expertise positie neemt Royal HaskoningDHV deel aan de deskundigen commissie van NEN-ISO die de Nederlandse inbreng verzorgt voor de internationale norm die ISO voorbereidt over duurzaam inkopen.