De DUBO-versneller is een methode en een tool van Royal HaskoningDHV voor ondersteuning van ondernemers bij het initiëren en realiseren van winstgevende duurzame huisvestingsprojecten.


Opbrengsten en kosten over levensduur

U start met of werkt aan duurzame huisvestingsprojecten. Hoe bepaalt u de winstgevendheid van de ontwerpen daarvan? Als u alleen afwegingen maakt louter op basis van initiële investeringen, zoals bouwkosten, en gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten, kunt u interessante rendementen mislopen. U dient immers ook rekening te houden met veranderingen in de toekomst: stijgende energieprijzen, nieuwe technologieën, verbetering van de productiviteit en waardevermeerdering van vastgoed. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

De DUBO-versneller

Voor een duurzaam en toekomstgericht gebouw moet u ook verder in de tijd kijken. Met de DUBO-versneller neemt u ontwerpbeslissingen op basis van de gehele levensduur van het gebouw. Met de DUBO-versneller krijgt u informatie die u wenst op inzichtelijke wijze gepresenteerd. Hierdoor kunt u sneller en beter onderbouwd investeringsbeslissingen nemen.

DUBO-versneller
 

Contact

Wim Maassen

Senior Expert Sustainability & Life Cycle Performance Design, Buildings

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten