Van robuust procesontwerp tot geavanceerde zuivering

Een goed ontwerp start met een goed procesontwerp. Een lastige uitdaging, waarbij rekening moet worden gehouden met niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige ruwwaterkwaliteit en drinkwatervraag. En met allerlei andere factoren, zoals onderhoud en beheer, leveringszekerheid, energie en grondstoffenverbruik, afvalstoffen.

Door onze jarenlange ervaring binnen de drinkwatersector hebben wij als Royal HaskoningDHV inzicht in alle ontwerpparameters, om zo te komen tot een stabiel en robuust procesontwerp. Zonder dat dit tot excessieve overdimensionering leidt. Hierbij maken wij gebruik van (filter)databases en (zelf ontwikkelde) software tools om met modellen een zuivering ‘door te rekenen’ (PHREECQ). Inzet van soft sensoren versterkt dit verder. Niet alleen tijdens het ontwerp, maar ook in de praktijk (het SLIMM-programma), waardoor we nog meer controle over de drinkwaterkwaliteit krijgen.

Disciplines / Specialismen

Tooling

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 90 of mail | Terug naar Drinkwater

Proces troubleshooting

Soms raken operators verstrikt in de vele, soms tegenstrijdige eisen waaraan de bedrijfsvoering van een zuiveringsinstallatie moet voldoen. In die gevallen kunnen onze ervaren procestechnologen helpen om uit de problemen te komen, doordat ze een frisse blik op de situatie hebben. Onze technologen kunnen uw operators helpen met hun praktische ervaring, theoretische kennis, communicatie- en rapportagevaardigheden. Dit om inzicht te krijgen in de parameters die het resultaat van het zuiveringsproces bepalen. En om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken, zodat de operators weer grip krijgen op de situatie. Royal HaskoningDHV heeft bijvoorbeeld diverse Crystalactors als contractor gebouwd en inbedrijf gesteld.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 90 of mail | Terug naar Drinkwater

Pilot installatie

Mocht u geïnteresseerd zijn in een bepaalde technologie, dan kan Royal HaskoningDHV proefopstellingen verzorgen op diverse schalen. Onze technologen onderzoeken op locatie welke technologie met welke procesinstellingen het beste bij uw vraagstuk past. Hieruit volgen ontwerpparameters voor een full scale-installatie, maar ook parameters waarmee de haalbaarheid, het rendement, grondstoffen en energieverbruik, afvalstoffen, en processtabiliteit kunnen worden bepaald (businesscase).

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 90 of mail | Terug naar Drinkwater

Geavanceerde zuiveringen

Ondanks alle kwaliteitsverbeteringen staat de kwaliteit van de drinkwaterbron nog steeds onder druk. De aandacht is hierbij meer en meer verschoven naar microverontreinigingen, zoals bestrijdingsmiddelen en medicijnresten. Elke dag worden nieuwe stoffen gedetecteerd en moeten nieuwe technologieën worden gevonden om deze te verwijderen. Voor de verwijdering van deze stoffen zijn globaal twee zuiveringslijnen te onderkennen: geavanceerde oxidatie en verregaande (membraan)filtratie.

Als Royal HaskoningDHV zijn wij betrokken bij de uitwerking en ontwikkeling van deze technologieën, zoals membraanfiltratie (UF, NF en RO) en geavanceerde oxidatie (O3, H2O2 en UV). Vraagstukken die hierbij beantwoord moeten worden, zijn: inpasbaarheid, effecten op bestaande zuiveringstechnieken, verandering en nagroei in het distributienet. Een goed overzicht van alle mogelijkheden en een overall beschouwing van de impact van dit soort technieken, is belangrijk bij de afweging welke techniek het beste en op welke wijze ingepast kan worden. De technologen van Royal HaskoningDHV kunnen u bij deze afwegingen ondersteunen om zo te komen tot een goed ontwerp.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 90 of mail | Terug naar Drinkwater

Ontzilting

Membraantechnologie verzorgt voor een steeds groter aandeel de drinkwatervoorziening. Speciaal in gebieden waar door een toenemende bevolkingsgroei bestaande bronnen uitgeput raken, wordt meer een meer een toevlucht genomen tot minder goede bronnen, ook brak grondwater en zeewater. Een nadeel daarbij is, dat een deel van het ingenomen water als brijn moet worden geloosd, met alle consequenties voor de omgeving. De vraag naar technieken om deze afvalstroom te beperken, neemt daarom meer en meer toe.

Kennis van de verschillende soorten membranen, de beperking van het energieverbruik, beperking van de afvalstroom, etc., zijn essentieel om tot een optimale installatie te komen. Royal HaskoningDHV heeft een uitgebreid trackrecord opgebouwd rondom het ontwerp, de bouw en inbedrijfstelling van membraanfiltratie-installaties (Nederland, Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika, etc.). Voor zowel ontzouting als voor het verwijderen van kleur en bestrijdingsmiddelen. Met speciale aandacht voor het reinigen van membranen en het verminderen van de afvalstromen (inzet Crystallactor® voor vermindering van scaling en daarmee brijnstroom).

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 90 of mail | Terug naar Drinkwater

Crystalactor

De Crystalactor is een door Royal HaskoningDHV ontwikkeld kristallisatieproces dat in de praktijk heeft bewezen effectief en goedkoop specifieke componenten uit water te kunnen verwijderen zonder productie van restafval.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 90 of mail | Terug naar Drinkwater

CLEAN

Bestrijdingsmiddelen, medicijnenresten en verzilting zijn de bedreigingen van ons drinkwater. Onze kennis van alle (nieuwste) zuiveringstechnologieën is hierbij onontbeerlijk om over de juiste technologische oplossingen te kunnen adviseren. Thans wordt in samenwerking met Oasen gewerkt aan het 1-STEP-RO concept waarbij een klassieke grondwaterzuivering wordt vervangen door een 1 stap RO-concept. Hiermee worden alle bekende macro-parameters maar ook micro-parameters verwijderd, om zo te komen tot onberispelijk drinkwater: vrij van ongewenste stoffen. Een wereld in ontwikkeling, waarin Royal HaskoningDHV bijdraagt aan de nieuwste ontwikkelingen. Ook werken wij aan andere innovatieve oplossingen, zoals vacuüm ontgassing, Zero Liquid Discharge en arseen- en kleurverwijdering.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 90 of mail | Terug naar Drinkwater