Klantgericht en creatief in advies, ontwerp & engineering

24/7 Veilig, slim en duurzaam drinkwater kunnen produceren, is een opgave waar ons team bijna 60 drinkwaterprofessionals u graag met raad en daad bij terzijde staat. Wij laten ons niet snel verrassen en weten innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken. Onze specialisten hebben een duidelijke ‘hands-on’ mentaliteit en kijken tegelijkertijd ook verder dan hun neus lang is. Wij hebben niet alleen de theoretische én praktische kennis, plus ervaring van alle denkbare aspecten van drinkwaterproductie in huis, maar ook de skills om zowel op hydraulisch, technologisch als operationeel vlak voor u het verschil te maken.

Met elkaar vertegenwoordigen onze experts ruim 1000 jaar kennis, kunde en capaciteit. We blijven deze continu verrijken met nieuw en aanstormend talent. Dit stelt ons in staat om voor u de uitdagingen van nu te weerstaan en tijdig het antwoord op de vraagstukken van morgen te vinden. Zo weten we uit ervaring wat waarde heeft en behoudt, zinvol is en komen gaat. Als ‘proof of excellence’ hebben wij in Fong Shan, Taiwan een 15 jaar lange concessie lopen voor de jaarlijkse levering van liefst 150 miljoen m3 gezuiverd drinkwater! We spreken dezelfde taal als onze opdrachtgever en weten als geen ander wat er bij komt kijken om 24/7 zuiver drinkwater betrouwbaar uit de kraan te laten stromen.

De adviesgroep Drinkwater van Royal HaskoningDHV levert parate kennis in consulting & engineering en doet dit met een duidelijke visie op het vakgebied. Wij werken, denken en bouwen vanuit verschillende disciplines (en met een gedeelde passie) aan veilig, slim en duurzaam drinkwater.

Disciplines/ Specialismen

Voor meer informatie, download ons capability statement | Bel 088 - 348 91 81 of mail | Terug naar Drinkwater


Hydraulische Modellering

Met een goede hydraulische modellering zorgen wij voor korte verblijftijden en een optimaal gebruik van apparaten en installaties. Dat levert u jarenlang voordeel op! Ons team van drinkwaterprofessionals analyseert de vraag naar water en behoefte van morgen en geeft u deskundig advies, zodat u in het ontwerpproces de juiste keuze en regeling van pompen en leidingdiameters kunt maken. Zo rekenen we altijd vooraf de meest complexe regelingen door, om hydraulische problemen (zoals waterslag) te voorkomen.

Met slim doordachte regelingen van pompen en afsluiters helpen wij u aanzienlijk te besparen op energie en onderhoud. Onze specialisten dragen daarbij nauwlettend zorg voor een optimale doorstroming, debietsverdeling, drukverdeling etc. Hydraulica bewijst zo keer op keer een zeer bepalende factor te zijn in het ontwerpsucces van een zuiveringsinstallatie en leiding(net)ontwerp. Dit vakgebied is dan ook een van de belangrijke expertises van Royal HaskoningDHV. Hydraulische advisering bestaat onder meer uit:

  • Waterslagberekeningen
  • Hydraulische analyse
  • Verdeelvraagstukken
  • Slimme hydraulische regelingen voor pompen en afsluiters

Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 81 of mail | Terug naar Drinkwater


Conceptueel Ontwerp

Onze kracht zit in het ontwerpen van en de begeleiding bij de realisatie van drinkwaterinfrastructuur. Door marktwerking, de verschuiving van engineering naar de aannemerij en van nieuwbouw naar het onderhouden van installaties en leidingnet, is deze kernactiviteit onder druk komen te staan. Toch zijn we in staat om een aantal verschillende (grote) engineeringsprojecten voor onze klanten uit te voeren. Zowel nationaal als internationaal. U als opdrachtgever maakt dat we onze drinkwaterexpertise, - kennis en -kunde blijven uitbreiden en door kunnen geven aan een nieuwe generatie waterprofessionals. Dit maakt dat we gefocust zijn op het leveren van kwaliteit. Dit uitgangspunt dwingt ons keer op keer innovatief te zijn in ons denken en doen.

Zo werken wij bijvoorbeeld aan interactief ontwerpen (BIM), Revit 3D, 3D-scanning, Virtual Design Construction (VDC) en Global Engineering (engineeringscapaciteit in India en Vietnam). In onze ontwerpen bedenken wij oplossingen die sneller, beter, slimmer en goedkoper zijn!

Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 81 of mail | Terug naar Drinkwater

Engineering

Onze jarenlange ervaring biedt vele voordelen. Als geen ander weten wij de benodigde disciplines in het ontwerp van drinkwaterinstallaties optimaal voor u in te zetten en op elkaar af te stemmen. De spil in menig ontwerpproces wordt gevormd door onze specialisten van hydraulica en procestechnologie. Maar het is juist de combinatie van al deze facetten die onze engineering tot een succes maakt.

Royal HaskoningDHV beschikt over een ruime pool van ontwerpers en engineers, die uitstekend overweg kunnen met vrijwel alle relevante ontwerpprogramma’s. Wij nemen het bouwkundige, civiele werktuigbouwkundige en elektrotechnische ontwerp graag op ons. Bovendien kan Royal HaskoningDHV specialistische kennis leveren als het gaat om procesautomatisering en geavanceerde besturing van uw installaties.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 81 of mail | Terug naar Drinkwater

Directievoering

De adviesgroep Drinkwater van Royal HaskoningDHV heeft een uitstekende staat van dienst in het in goede banen leiden van de realisatie van renovatie, nieuwbouw of verbouwing van een productiebedrijf of pompstation. Het managen van de projectfasen en alle bijkomende en in elkaar grijpende facetten is een aparte tak van sport, waarin onze specialisten excelleren. Daarbij valt te denken aan specialismen als projectmanagement, veiligheid, toezicht/controle, het opleiden van medewerkers van een waterbedrijf, revisie, testen en inbedrijfstelling.

Het realiseren van een ontwerp vergt specifieke aandacht en coördinatie. Een goede (gefaseerde) uitvoering zorgt voor een snelle en zorgeloze in bedrijfstelling van uw installatie. Vooral bij renovatie is een goed ombouwplan de cruciale factor. Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring opgebouwd in directievoering.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 81 of mail | Terug naar Drinkwater

Aanbesteden & Contracteren

Royal HaskoningDHV kan u ondersteunen bij de advisering rondom de aanbesteding van nieuwbouw of renovatie van installaties. Dankzij onze brede en diepgaande kennis van de complexe wet- & regelgeving rondom de aanbesteding van nieuwbouw of renovatie, kunnen wij u adviseren over de meest geschikte aanbestedingsprocedure, contractvorm en contractvoorwaarden.

Volledig transparant proces

In overleg stellen wij de inkoopstrategie vast, waarbij we de beste samenwerkingsvorm, de scope van de werkzaamheden, de beheersmethodieken, de juiste contractvorm en de wijze van aansturing onderzoeken. Dit kan resulteren in een geïntegreerd contract zoals Design & Construct (UAV-GC), of in een meer traditioneel contract. Door middel van objectieve selectie- en gunningscriteria en dankzij onze bekendheid met de (Europese) aanbestedingswetgeving, kunnen wij u een volledig transparant proces garanderen. Hierbij worden de laatste ontwikkelingen op aanbestedingsgebied in acht genomen, zoals de nieuwe aanbestedingswet (inclusief ARW en EMVI), Best Value Procurement (BVP), prestatie-inkoop en gunnen op waarde.

 

Zorgvuldige inkoopstrategie

We hanteren contracten en overeenkomsten die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde standaarden, maar deels ook op zelf ontwikkelde standaarden die deel uitmaken van ons projectmanagementsysteem. Een zorgvuldige vaststelling van de inkoopstrategie maximaliseert de kans dat alle doelstellingen qua tijd, geld, scope en kwaliteit worden gehaald.

 

Juridisch advies en kostenmanagement

Onze specialisten worden ondersteund door teams op het gebied van juridisch advies en kostenmanagement. We beschikken over alle juridische expertise en kosten- en marktkennis om te helpen bij het opstellen van contracten. Ook innovatieve aanbestedingsvormen (zoals de concurrentiegerichte dialoog) en innovatieve -geïntegreerde- contracten (zoals Engineering & Construct, Design & Construct, Design & Build op basis van UAV-GC, DBFMO en publiek-private samenwerking/PPS) worden frequent en met succes door ons toegepast.

 

Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 81 of mail | Terug naar Drinkwater