Een dijk versterken is een complexe opgave, waarin continu afwegingen worden gemaakt tussen techniek, kosten, effecten en inpassing in de omgeving. Daarbij zijn veel partijen betrokken: van dijkbeheerder tot bevoegd gezag, van bestuurder tot bewoner. Informatie over de dijk, de versterkingsmaatregelen en de inpassing in de omgeving is cruciaal bij het maken van keuzes en het onderbouwen van besluiten. Die informatie moet technisch juist, vakinhoudelijk compleet én consistent zijn, maar ook publieksvriendelijk en navolgbaar. En het ontwerp van dijkversterkingen moet ook eenvoudig kunnen worden aangepast, op basis van de inzichten die tijdens het ontwerpproces worden opgedaan. Dijkinzicht lost dat probleem op.

De basis voor Dijkinzicht is een BIM-proof publieksvriendelijk 3D ontwerp in combinatie met een GIS-database voor alle areaalgegevens uit conditionerend onderzoek en openbare informatie over de omgeving. Door tekenwerk deels te automatiseren kan snel een eerste ontwerp worden gemaakt en bestaande ontwerpen eenvoudiger worden gewijzigd. Volumeberekening uit het ontwerp, gekoppeld aan de SSK-kostenraming, helpt bij het kostenbewust ontwerpen. Op basis van datzelfde ontwerp worden zowel publieksvriendelijke visualisaties gemaakt voor het participatieproces met de omgeving, als – uiteindelijk – het machinemodel voor de graafmachine van de aannemer.

Wilt u meer weten over de huidige mogelijkheden? Ga dan naar het interactieve rapport Dijkinzicht.
Dijkinzicht | Royal HaskoningDHV

Contact

David Heikens

Senior adviseur waterveiligheid, Adviesgroep Rivieren en Kusten

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht