Eén beeld zegt meer dan duizend spreadsheets met getallen

Het hanteerbaar maken van grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld voor verkeersmanagement, is een tijdrovende aangelegenheid. Vervolgens leidt de interpretatie van de bijeengebrachte gegevens nogal eens tot hoofdbrekens. DATACK, ontwikkeld door Royal HaskoningDHV en Path2Mobility, biedt de oplossing. Deze methodiek voor datahandling maakt de werkelijkheid achter real-time én historische data niet alleen razendsnel zichtbaar, maar ook direct en eenvoudig te interpreteren. Op elk gewenst detailniveau.

DATACK: The visual datastream | Royal HaskoningDHVDatamanagen wordt beelddenken

De DATACK methodiek kan alle tijd- en locatie gebonden gegevens – ongeacht de bron – binnen een seconde combineren en verwerken tot grafische informatie. Door deze visualisatie zijn in één oogopslag de beschikbaarheid en de kwaliteit van de data zichtbaar. Van jaren terug tot een minuut geleden is de visuele informatie direct te analyseren. Daarbij zijn wijzigingen in infrastructuur en meetlocaties automatisch meegenomen en in de tijd traceerbaar.

Datacenter wordt laptop

DATACK werkt niet met zware databases, maar verwerkt alle data direct in digitale afbeeldingen. Presentatie en data zijn grafisch gekoppeld (zonder ID’s), wat grote flexibiliteit oplevert. Het resultaat daarvan is een gering dataruimtebeslag en minimale bandbreedte, omdat alleen pixels worden overgestuurd en daarmee toegankelijk zijn via web-based services.

Realtime beschikbaar, het meest actuele verkeersbeeld

DATACK: The visual datastream | Royal HaskoningDHVDoor locatie- en tijdsafhankelijke gegevens te combineren in een digitale afbeelding met daarachter alle beschikbare informatie, wordt het mogelijk om zonder rekenwerk gegevens direct te ontsluiten. Ter illustratie: 1,5 Gb aan diskdata is nu beschikbaar in digitale afbeeldingen van minder dan 6 Mb. Door de realtime beschikbaarheid van inwin-gegevens wordt 'short term prediction' realistisch haalbaar. Immers, door zeer snelle verwerking is er geen tijdsverlies meer om data – in hanteerbare vorm – beschikbaar te hebben, zodat de meest recente actualiteit wordt gebruikt voor de voorspelling voor bijvoorbeeld de komende 15 tot 20 minuten. Deze efficiencyslag maakt het mogelijk om de stap van reactief naar proactief verkeersmanagement te realiseren.

Informatievraag wordt leidend, dataverwerking een instrument

Van het (nationale, regionale en lokale) wegennet zijn op dit moment 25.000 meetlocaties opgenomen, meer dan 50 miljard gegevens zijn met een muisklik beschikbaar. In de animatie (zie hierboven) is de werking conceptueel verbeeld, in de demo’s van de viewer is getoond hoe het concreet uitwerkt voor de verkeersgegevens van het hoofdwegennet: