Wateraccumulatie - Dakadvies. © Royal HaskoningDHV

Als vastgoedeigenaar wilt u dat uw pand een betrouwbaar en veilig dak heeft dat uw mensen en goederen onder alle weersomstandigheden beschermt. Veel daken vertonen gebreken die de veiligheid beïnvloeden van de gebruikers, uw bedrijfsproces en uw assets (kapitaalgoederen). Hoe kan uw dak worden verduurzaamd? Hoe kunt u verantwoord geld verdienen met uw dakoppervlak?

Met onze dakadviezen richten we ons op uw streven naar een duurzame, kosten effectieve en betrouwbare dakafwerking. Als uw dak niet voldoet, kunnen wij door onze onafhankelijke positie problemen en schades analyseren en bij conflicten bemiddelen.

Wij zijn als experts voor de schil van uw gebouw specialist in wateraccumulatie, dakveiligheid, groendaken, dakconditiemetingen, lekkageproblemen, dakconstructies, dakrenovaties en de afvoer van hemelwater bij kleine gebouwen en bij zeer grote projecten, lokaal bij u in de regio.

Door onze expertise en onze intern ontwikkelende en gespecialiseerde software adviseren wij u, uw architect en uw aannemer hoe uw dak kan voldoen aan richtlijnen zoals de NEN-EN 1991-1-3, NTR3216 en NPR6703.

Onze dakinspecteurs inspecteren de kwaliteit en eventuele gebreken van uw daken en stellen expertise rapporten op, daarnaast geven zij leverancier-onafhankelijke second opinions. Onze dakadviseurs ontwerpen verbeteringen voor uw dak, beschrijven en detailleren de mogelijkheden tot verduurzaming van uw dak en begroten en begeleiden desgewenst de uitvoering van de aanpak.

Contact

Emiel Vestjens

Project Manager Asset Management

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten