Tijdens de realisatiefase van een project vertegenwoordigt Royal HaskoningDHV uw belangen. Het monitoren van de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden is een van onze kernactiviteiten. Binnen de afgesproken verantwoordelijkheden monitoren de kwaliteitsinspecteur en de contractmanager de contractuele afspraken tussen u als opdrachtgever en de aannemer, evenals de kwaliteit van het proces en de verrichte werkzaamheden. Met een proactieve benadering helpen we problemen tijdens de bouwfase te voorkomen en stellen we de aannemer in staat om zo efficiënt mogelijk te werken. Door onze vele vestigingen blijven de reisafstanden beperkt. Deze nauwe betrokkenheid en het intensief monitoren van het bouwproces in de praktijk levert de beste resultaten op.

Realiseren volgens vastgestelde specificaties

Onze kernactiviteit is ervoor zorgen dat het bouwproject wordt gerealiseerd volgens de vastgestelde specificaties, binnen de overeengekomen grenzen van tijd, geld, scope en kwaliteit. Onze contractmanagers, bouwmanagers, directievoerders en kwaliteitsinspecteurs kennen de regels en voorschriften op het gebied van uitvoering, veiligheid, gezondheid en milieu. Door over de kritieke factoren duidelijk te communiceren zorgt de contractmanager ervoor dat alle afspraken tussen partijen (kunnen) worden nagekomen, inclusief die over tijdige gegevensverstrekking.

Royal HaskoningDHV doet meer

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij het ontwerpen van de projectorganisatie, het adviseren over meerwerk en betalingen, uitvoeren van het documentenbeheer, het opstellen van periodieke statusrapporten, het verzorgen van de financiële verslaglegging en het opstellen van de inbedrijfstellingsprocedure. Wij hebben gestandaardiseerde documenten in ons projectmanagementsysteem voor processen, procedures en de omgang met meerwerk of een gewijzigde scope.

Tot de werkzaamheden van Royal HaskoningDHV behoren ook de inrichting van de projectorganisatie, advisering over meer- en minderwerk en ingediende betalingstermijnen, documentatiebeheer, het opstellen van periodieke statusoverzichten en financiële overzichten en de opleveringsprocedure. We hebben gestandaardiseerde documenten in ons projectmanagementsysteem voor processen, procedures en de afhandeling van scopewijzigingen en meer- en minderwerk.

Innovatieve geïntegreerde contracten

Daarnaast managen wij innovatieve (geïntegreerde) contracten, bijv. met de Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten (UAVgc). Voor dit type contracten is een heel andere houding van de contractmanagers en kwaliteitsinspecteurs vereist. Ons team van projectmanagers, contractmanagers en kwaliteitsinspecteurs heeft zeer veel ervaring met het managen van innovatieve (geïntegreerde) contracten zoals Engineering & Construct, Design & Construct, Design & Build op basis van UAV-GC, DBFMO en publiek-private samenwerking (PPS). Royal HaskoningDHV voert deze frequent met succes uit, zowel in de publieke als in de private sector. Een methode die Royal HaskoningDHV regelmatig toepast bij dit type projecten, is systeemgerichte contractbeheersing (SCB).