Enhancing Society Together

Een van de kenmerken van onze adviesgroep is dat wij een grote mate van betrokkenheid tonen door met de opdrachtgevers te werken aan vraagstukken op hun eigen locaties in Nederland. Veel van onze mensen werken dan ook meerdere dagen per week bij de klant op kantoor. Soms zelfs voltijds.

Dat heeft een grote toegevoegde waarde: de opdrachtgever waardeert het vanwege de geboden flexibiliteit en ons vermogen om ook andere zaken op te pakken. Onze mensen vinden het prettig om zo te werken en we leren de organisatie van onze klant goed kennen. Daarom weten we wat er speelt en beschikken we over waardevolle marktinformatie. Onze adviseurs zitten dus dicht bij de informatiebronnen.

Dit doen wij ook internationaal. Samen met diverse Nederlandse waterleidingbedrijven hebben wij op vrijwel elk continent drinkwaterprojecten uitgevoerd. Het blijkt dat we de filosofie van ons bedrijf, Enhancing Society Together, gestalte kunnen geven door de waterbehandelingskennis te exporteren naar het buitenland. De projecten beslaan de volledige projectcyclus. Ze variëren van bron tot tap, van ontwikkelingssamenwerking tot high-end consultancy en van projectidentificatie tot begeleiding bij implementatie.

Disciplines / Specialismen

Terug naar boven | Terug naar Drinkwater


 

Strategische advisering

Waar veel bureaus adviseren op enkel beleidsmatige thema’s, werken wij vanuit inhoud, begrip en inzicht. We begrijpen niet alleen het watervak, maar ook hoe de sector werkt en wat daarbij belangrijk is. We hebben inmiddels een uitgebreid portfolio opgebouwd aan strategische adviseringen op het vlak van management van programma’s, processen, omgevingen, kennis en innovaties. Ook begeleiden we bij de ontwikkeling van visies en strategieën en faciliteren we lastige, bestuurlijke keuzes.

Bijvoorbeeld tussen allerlei scenario’s voor een onzekere toekomst, waarin niet alleen het fysieke speelveld (ondergrond, ruimtelijke ordening) van waterbedrijven complexer wordt, maar in toenemende mate ook de belangen van de spelers in dat veld: klanten, organisaties, stakeholders. Watervraagstukken raken immers steeds meer vervlochten met andere thema’s: doelmatigheid, duurzaamheid, dienstverlening, wetgeving, bestuur, beleid, ecologie en milieu.

Hoe wij het waterbeheer ketenbreed organiseren leest u op Watergovernance en strategie-ontwikkeling.

De strategie- en managementconsultants van Royal HaskoningDHV dragen bij aan een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving in binnen- en buitenland. Meer informatie vindt u hier.

Terug naar boven | Terug naar Drinkwater


 

Masterplanning

Masterplanning vraagt overzicht en overall kennis van de totale drinkwater infrastructuur. Wat moet aangepakt worden? Welke nieuwe kansen zijn er? Wie is betrokken? Wat verandert de komende tijd? Dit zijn zomaar een aantal vragen die bij masterplanning naar voren komen. Een goed overzicht van de kansen en bedreigingen én de capaciteit hebben om dit te kunnen vertalen in kansen en mogelijkheden, is essentieel in masterplanning.

Door onze jarenlange ervaring en ons conceptueel denken, kunnen wij als Royal HaskoningDHV hierin goed adviseren. Zowel op de wat kortere termijn als de langere termijn. Onze kostendatabase is hierin zeer waardevol, om zo alternatieven snel financieel door te kunnen rekenen.

Terug naar boven | Terug naar Drinkwater


 

Haalbaarheidsstudies

De drinkwaterbedrijven ontwikkelen zich tot professionele asset-owners die bij iedere investeringsbeslissing een objectieve onderbouwing eisen van kosten en risicoprestaties in de vorm van een businesscase. Een investering kan zijn de aanleg van nieuwe installaties en leidingen, of een onderhoudsprogramma.

Royal HaskoningDHV adviseert waterbedrijven bij het maken van deze businesscases met specifieke producten en diensten, waarbij onze sectorspecifieke kennis (domeinkennis) onze toegevoegde waarde is.

Terug naar boven | Terug naar Drinkwater


 

Programma- en projectmanagement

Onze consultants adviseren ook op gebied van uw programma’s en veranderprocessen. Hebben kennis van en ervaring met alliantie- en agendavorming, programma- en procesmanagement, kennis-, leer- en innovatietrajecten. Zij zijn gewend om in-house bij u te werken en integraal onderdeel van uw organisatie te zijn.

Een succesvolle uitvoering en implementatie van projecten valt of staat met de kwaliteit van het projectmanagement. Onze projectmanagers zijn ervaren, resultaatgericht en hebben ruimschoots bewezen dat ze teams, partners en aannemers aan kunnen sturen.

Terug naar boven | Terug naar Drinkwater


 

Detachering

Indien u behoefte heeft aan tijdelijke ondersteuning van uw organisatie, kan Royal HaskoningDHV voor korte of langere tijd specialisten of projectmanagers detacheren. Ook plaatsingen in interim-management behoren tot de mogelijkheden.

Onze experts worden gekenmerkt door vakbekwaamheid, brede inzetbaarheid, relevante ervaring en een pragmatische aanpak. Door onze jarenlange (drinkwater)ervaring zijn wij bekend met uw organisatie en dus snel in staat om een goede bijdrage te leveren.

Terug naar boven | Terug naar Drinkwater