Royal HaskoningDHV levert een onafhankelijke bepaling van de conditie van gebouwen inclusief de gebouw gebonden installaties. Daarbij kwantificeren we de degradatie van bouw- en installatiedelen op basis van de geconstateerde gebreken. Dit vormt de kern van de toetsing en onderbouwing van het vastgoedbeleid van een organisatie, zoals woningcorporaties, overheden, zorgorganisaties, ziekenhuizen, CRE-organisaties en beleggers in vastgoed zoals kantoren, retail en woningen.

De NEN2767 conditiemeting is hét instrument voor vastgoedeigenaren die een sturingsmechanisme zoeken voor het beheer en onderhoud van hun portefeuille en een toetsingsinstrument voor de door vastgoedbeheerders of onderhoudsaannemers geleverde prestaties. Zowel op managementniveau als op uitvoeringsniveau monitort en optimaliseert de methode de effectiviteit van het onderhoudsproces en levert het een bijdrage aan de beheersing van onderhoudsprestaties op korte en lange termijn.

Doelstellingen van gebouwbeheerders waarbij de NEN2767 conditiemeting van grote waarde is, zijn:
  • Het in beeld brengen van de huidige conditie van de vastgoedportefeuille;
  • Het opstellen en optimaliseren van meerjaren onderhoudsprognoses door kosten, kwaliteit en risico’s tegen elkaar af te wegen; 
  • Het verdelen van het onderhoudsbudget door risicoafweging en prioritering;
  • Het meten en controleren van de onderhoudscondities;
  • Het op gang brengen en vergemakkelijken van de communicatie over vastgoedbeleid, gewenste technische staat en huidige technische staat;
  • Het opstellen van resultaatgerichte onderhoudscontracten;
  • Het overdragen van verantwoordelijkheden bij aanvang of beëindiging van resultaatgerichte onderhoudscontracten.

Wij hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren en rapporteren van de NEN2767 conditiemeting. We vertalen de resultaten desgewenst naar een praktische meerjaren onderhoudsprognose.
Wij maken de NEN2767-conditiemeting voor u klantspecifiek en stemmen onze werkwijze af op de voor uw bedrijfsproces belangrijke items. Zo liggen de prioriteiten voor een drinkwaterbedrijf anders dan voor een spoorbedrijf, een fabriek of een woningcorporatie. Gecombineerd met andere aspecten als genoemd in Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu-advies voeren we deze meting uit als BOEI-inspectie (een inspectiemethode op Brandveiligheid, Onderhoud, Energie, en Inzicht) voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Wij passen deze methode toe bij meerjarige opdrachten, waarin wij de verantwoordelijk voor het onderhoud op ons hebben genomen. Daarbij is het de taal waarin we zowel onze opdrachtgever als de aannemers informeren.