De uitdaging van HSE-compliance management

HSE-compliance management vraagt om continue aandacht en zorg. HSE-verplichtingen uit zowel wet- en regelgeving als bedrijfseigen regels zijn aan verandering onderhevig. Daarnaast kunnen er wijzigingen bij een bedrijf zelf plaatsvinden die invloed hebben op de regels waaraan moet worden voldaan. Tenslotte is het niet alleen een uitdaging om het overzicht van de relevante regels te onderhouden, maar ook om aan de HSE-verplichtingen te voldoen en de status daarvan aantoonbaar te maken.

De toekomst verandert de compliance situatie

De omgeving van bedrijven verandert, zowel met fysieke veranderingen in het landschap, marktontwikkelingen, veranderingen in de keten, als door kennisontwikkeling en maatschappelijke opinie. Deze veranderingen worden deels vertaald in veranderingen in wet- en regelgeving en deels ook in de bedrijfsvoering. Veranderingen in de organisatie, activiteiten en assets hebben gevolgen voor de regels waaraan een bedrijf moet voldoen. Veranderingen in wet- en regelgeving hebben ook invloed op het kader waarbinnen een organisatie moet opereren. Door deze veranderingen verandert dus ook de compliance situatie.

Sterke combinatie van advies & Pharius

Het is voor veel organisaties een uitdaging om de veranderingen in relevante verplichtingen in HSE wet- en regelgeving op een efficiënte en effectieve manier bij te houden. Een lijstje met alleen een overzicht van wetten op hoofdlijnen of een map vol nieuwsbrieven is tegenwoordig niet voldoende. Vanuit diverse perspectieven (zoals ISO14001:2015) wordt verwacht dat bedrijven actiever de wijzigingen in wet- en regelgeving bijhouden en de borging in de eigen bedrijfsvoering aantoonbaar maken. Onze adviseurs helpen bedrijven met de implementatie hiervan én een manier om hier overzicht op te houden. Daarbij maken ze gebruik van Pharius.

Pharius is een online-applicatie die bedrijven ondersteunt met de focus op relevante verplichtingen voor de eigen bedrijfsvoering. Hiermee ondersteunen we bedrijven met het scherp op het netvlies hebben en actueel houden van de relevante verplichten.

Aantoonbaar voldoen

Pharius ondersteunt ook bij het aantoonbaar maken van het opvolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving en (controlerende) acties. Onze adviseurs helpen u graag met het begrijpen van de wijzigingen, het bepalen en eventueel uitvoeren van de benodigde acties.

 

Ter aanvulling kunnen onze adviseurs bedrijven ondersteunen met het organiseren en uitvoeren van audits. Audits blijven nodig om te beoordelen of de praktijksituatie ook voldoet aan de gewenste en geplande bedrijfsvoering en borging. Met deze aanpak is het mogelijk om de Plan-Do-Check-Act-cyclus aantoonbaar rond te maken.

 

Comfort en een gezonde omgeving

Het goed managen van compliance voor uw organisatie levert op:

  • Inzicht in de relevante verplichtingen en een structuur om daaraan te voldoen
  • Inzicht in de status van de naleving van plichtingen in de praktijk
  • Duidelijkheid voor management en andere belanghebbenden
  • Minder werkdruk voor uw medewerkers
  • Geen overtredingen en boetes
  • Gezonde leef- en werkomgeving

Meer weten over onze aanpak en het gebruik van Pharius? Neem contact met ons op.