De uitdaging

Onze grondstoffen raken op en we worden steeds afhankelijker van voorraden uit geopolitieke probleemgebieden. Door de grote vraag naar fossiele grondstoffen zijn we als land, maar ook als lokale gemeenschap, kwetsbaar voor hogere grondstofprijzen en internationale marktfluctuaties.

Onze oplossing: de circulaire gemeente

Wij ondersteunen gemeenten in de transitie naar een circulaire gemeente. Hiervoor heeft Royal HaskoningDHV een zes stappen plan ontwikkeld dat gemeenten helpt om de circulaire economie concreet te maken. Onze procesmatige aanpak helpt om actie te ondernemen en niet in discussies te blijven hangen. Door onze aanpak toe te passen, wordt de transitie naar de circulaire economie concreet.

De transitie naar een circulaire gemeente omvat verschillende onderwerpen:
  • Energie
  • Gebouwen
  • Afvalbeheer
  • Inkoop
  • Leefomgeving
  • Beheer & Onderhoud

Uiteindelijke zorgen deze en meer onderwerpen er samen voor dat een gemeente de transitie naar een circulaire economie kan maken. De inhoudelijke oplossingen zijn altijd maatwerk, maar de basis aanpak die wij ontwikkeld hebben is breed toepasbaar.

Door over te stappen op een circulaire economie stimuleren we hergebruik, recycling en het gebruik van renewables, waarmee zowel de grondstoffenvoorziening als onze milieu-impact beperkt worden. Gemeenten kunnen met ondersteuning van ons stappenplan bij uitstek zelf de rol van regisseur op zich nemen en zich sterk maken voor een (lokale) circulaire economie. Door de slimme inzet van eigen grondstoffen ('afval'), nieuwe manieren van inkopen toe te passen en een verduurzaming van de eigen organisatie kunnen zij de circulaire economie stimuleren en aanjagen.

Het resultaat

Samen met de omgeving geven gemeenten vorm aan de circulaire economie. Door zelf de rol van regisseur op te pakken, worden zowel de eigen organisatie als bedrijvigheid in de omgeving gestimuleerd circulair te gaan werken. De circulaire gemeente creëert nieuwe bedrijvigheid, heeft een positieve economische impact en draagt actief bij aan een duurzame en leefbare samenleving.