Een duurzaam gebouw voorziet in een gezondere werkplek voor medewerkers, lager energiegebruik en lagere exploitatiekosten. Een duurzaamheidscertificaat, zoals BREEAM of LEED stelt klanten in de gelegenheid om de inspanningen die gedaan zijn aantoonbaar en meetbaar te maken. Royal HaskoningDHV adviseert gebouweigenaren en –gebruikers in de verduurzaming van bestaand vastgoed, geeft duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw en renovatie, en adviseert bij BREEAM en LEED certificatie.

Aantoonbaar verduurzamen

Wij beschikken over een team gecertificeerde professionals met expertise in diverse gebouwtypen en duurzaamheidsmeetmethoden. Of het gaat nu om een ziekenhuis, kantooromgeving, laboratorium, museum, onderwijsgebouw of winkel.

 • Begeleiding duurzaamheidscertificaten
  Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in onder andere de duurzaamheidsmeetmethoden EPG, EMG, BREEAM-NL, BREEAM In-Use, LEED, QSAS, GPR, Greencalc+ en Milieuprestatiegebouwen/LCA.
 • Duurzamer gebouw of ontwerp
  We helpen met het definiëren van passende ambities die aansluiten bij de visie van uw organisatie. We vertalen ambities in een duurzaam Programma van Eisen. We ontwerpen en adviseren op gebieden als energie en klimaat, binnenmilieu en productiviteit, materialen en grondstoffen, duurzaam water- en grondgebruik.
 • Investeringsvoordelen behalen
  Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die u geld kunnen opleveren of besparen. Zo kunt u bijvoorbeeld met BREEAM-NL investeringsvoordelen behalen met behulp van de MIA/VAMIL regeling. Dit zorgt voor belastingvoordeel en levert u dus behalve een duurzaam gebouw ook besparingen op.

Van quickscan tot certificering

De werkzaamheden zijn divers; variërend van een QuickScan als startonderzoek tot het vaststellen van de mogelijkheden voor verbetering, en het uiteindelijke verzorgen van de certificering. Samen met u zoeken wij naar de meest efficiënte manier om uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

 • QuickScan duurzaamheid
  Door de huidige prestaties van uw gebouw te meten, kunnen wij concrete verbetervoorstellen formuleren. Dit helpt u en uw stakeholders om gefundeerde beslissingen te nemen over het verduurzamen van uw gebouw.
 • Begeleiden bij verbeteren van duurzaamheid
  Het toepassen van maatregelen tot verduurzaming. We kunnen adviseren bij een ontwerp, en samen met u kunnen we zowel het gebouw, als het beheer en het gebruik ervan verduurzamen.
 • Verzorgen van het duurzaamheidscertificaat
  Als expert of accredited professional begeleiden we het proces van het certificeren van gebouwen en helpen we bij de voorbereiding van het assessment. Dit doen we voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen, en voor alle gebouwtypes (ook Bespoke procedures).
 • Vervullen assessorrol tijdens de certificering
  Als assessor beoordelen we als onafhankelijke derde het project op duurzaamheid.

Van investering naar besparingen en een duurzame toekomst

Een duurzaam gecertificeerd gebouw geeft aantoonbare duurzaamheid: een certificaat is zichtbaar voor klanten en medewerkers. Hierbij hoeft het behalen van een certificaat niet het einddoel te zijn, voor ons is dit is een duurzaam vastgoed met tevreden gebruikers. Kenmerkend zijn:

 • Een verlaging van operationele kosten.
 • Verbetering van productiviteit en gezondheid.
 • Het gebouw is voorbereid op de toekomst.

Royal HaskoningDHV is koploper bij het begeleiden én behalen van BREEAM In-Use certificaten voor de onderdelen Asset, Beheer en Gebruik.

Een selectie van onze gecertificeerde projecten:

Dankzij onze nauwe samenwerkingen met DGBC, USGBC en kennisinstituten als TU Eindhoven, TU Delft, ISSO en SBR hebben wij de mogelijkheid bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzaamheidsmethoden. Deze kennis, gecombineerd met de mogelijkheid te werken in multidisciplinaire teams als bouwfysisch ingenieurs, installatieadviseurs, cost managers en ecologen zorgt ervoor dat u altijd met de juiste professionals aan tafel zit. Die begrijpen waar voor u de uitdagingen liggen en dit kunnen vertalen naar kansen op het gebied van duurzaamheid.