Bijna alle gebouwen bezitten brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. De systemen achter deze brandbeveiligingsinstallaties zorgen ervoor dat een brand vroegtijdig wordt gedetecteerd en aanwezigen worden gealarmeerd. Essentieel voor de veiligheid van uw medewerkers en omgeving te borgen en om schade te beperken aan uw bezittingen.

Het juiste ontwerp voor uw installaties

Automatische blusinstallaties zoals sprinklers, watermist- of blusgasinstallaties zorgen voor bescherming van voorzieningen. Rookbeheersingsinstallaties, zoals overdrukinstallaties of rook- en warmteafvoerinstallaties zorgen voor rookvrije gedeelten in uw gebouw tijdens brand.

Royal HaskoningDHV is door cibv erkend voor het opstellen van uitgangspuntendocumenten (UPD voor alle brandbeveiligingsinstallaties), ook als uw organisatie werkt met gevaarlijke stoffen (PGS). Onze adviseurs leggen het basisontwerp voor de installaties vast in een uitgangspuntendocument (UPD). In dit document worden de doelen van de installaties, de eisen en de basisprincipes voor het ontwerp vastgelegd. Vaak moeten de installaties ook gecertificeerd worden door een inspectie-instelling. Voor deze certificering is een goedgekeurd UPD van essentieel belang.

Daarnaast zijn onze adviseurs ervaren in het inspecteren, ontwerpen en aanpassen van brandbeveiligheidsinstallaties. Bij complexe situaties en in overleg met meerdere stakeholders, helpen we onze klanten bij het maken van de juiste keuzes. We zijn actief vanaf het eerste initiatief, gedurende de ontwikkeling van het ontwerp, het begeleiden van de aanbesteding en selectie van installateur tot de uitvoering van het werk. Dit zorgt ervoor dat u prercies de installaties krijgt die u nodig hebt en dat deze voldoen aan de eisen voor certificering.

Beveiligen van complexe situaties

In complexe situaties waar branden zich snel kunnen ontwikkelen of leiden tot onacceptabele schade, worden vaak actieve blusinstallaties toegepast. Vooral in de industrie moeten maatregelen getroffen worden om de gevolgen te beperken. Onze brandveiligheidsadviseurs werken hierbij intensief samen met Health Safety & Environment adviseurs HSE), zodat alle scenario’s worden bekeken en de best passende oplossing te ontwikkelen.