Een goed integraal advies over uw bouwkosten voorkomt onaangename budgettaire verassingen en helpt u bij het maken van de juiste keuzes. Kosten zijn dan ook een belangrijk aspect bij het duurzaam onderhouden of renoveren van uw gebouw of vastgoedportefeuille.

U wilt een faire prijs betalen en tijdig de benodigde budgetten opbouwen? Of u wilt mede op basis van kostengegevens strategische beslissingen nemen betreffende uw vastgoed? Royal HaskoningDHV beschikt over een uitgebreide kennisbank met kostengegevens voor vele markten, type gebouwen en diverse activiteiten.
Onze onafhankelijke en ervaren kostendeskundigen ontzorgen u graag op het gebied van:
 • Kostenramingen in het kader van budgettering
 • Projectbegrotingen voor renovaties en onderhoud
 • Directiebegrotingen om de calculatie van een aannemer te toetsen
 • Bouwkostenadvies, scenariostudies, second opinions
 • Meerjaren onderhoudsbegrotingen
 • Life Cycle Costing
 • Bouwkostenmanagement
 • Budgetbewaking / kostenbeheersing
 • Meer- en minderwerkcalculaties
 • Investeringscalculaties
 • Exploitatiebegrotingen
 • Kosten- en batenanalyses

Onze adviseurs kunnen alternatieve variantenstudies voor u uitrekenen, expertiserapportages leveren en u adviseren en begeleiden in alle projectfasen van uw bouwproces; van schetsontwerpramingen tot en met directiebegroting en gunningtrajecten.