Bij gewijzigd grondgebruik en verkoop wordt een bodemonderzoek uitgevoerd. Vaak leidt het resultaat tot een teleurstellingen. Hoe voorkomt u dat? 


Er zijn in Nederland volop ontwikkelingen met de vestiging van nieuwe bedrijven, het verplaatsen van bestaande bedrijven en stoppen op een bepaalde locatie. In die situaties is er vaak aandacht voor de bodemkwaliteit, met als vragen: is er een ‘schone grond verklaring’ en moet er een eindsituatie of nulsituatie bodemonderzoek worden gedaan? Wat als er iets gevonden wordt: is het dan ‘van ons’ en moeten wij het opruimen? Wat gaat dat kosten?

Dat zijn vragen waar adviseurs snel antwoord op kunnen geven. Een onderzoek wordt gedaan en een fraai rapport opgesteld. Het levert echter meer dan eens teleurstelling op, omdat het onderzoek bijvoorbeeld niet door de koper voor een vergunningaanvraag kan worden gebruikt, een kopende partij behalve milieukundig onderzoek ook geotechnische informatie had willen hebben, enzovoort. Zijn die adviseurs dan te snel? Denken ze te veel in ‘producten’? Als we eerlijk zijn is dat vaak wel het geval.

Wat nodig is, is dat uw vraag van een toekomstbestendig antwoord wordt voorzien dat rekening houdt met uw bredere plannen en innovatieve mogelijkheden – zelfs als bijvoorbeeld verkoop van een locatie nog helemaal niet zeker is. Het gaat erom dat de link wordt gelegd tussen de aanleiding en het doel van onderzoek nu en de plannen met de locatie in de toekomst. 

We kijken verder dan de bodem door de vraag breder te trekken als dat nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door onderzoeken goed aan te laten sluiten op uw assetmanagement en voor potentiele kopers inzichtelijk te maken wat er op de locatie kan en mag, uitgaande van de huidige en toekomstige gebouwen in de context van de ontwikkelingen in de omgeving en ruimtelijke ordening. Vanuit die houding is het maar een kleine stap de toekomst in. Een stap die u kunt maken op het moment dat u dat wenst. Met deze kleine stap houdt u de volledige de regie, en stelt u in staat om een grote voorsprong te pakken.

Gerelateerde projecten