Op ieder moment weten hoe, wanneer en welke besluiten zijn genomen en wie waarvoor verantwoordelijk is, is van groot belang in infrastructuurprojecten. Werken met BIM-OTL is daarom dé nieuwe vorm van samenwerken bij projecten die betrekking hebben op het aanpassen van assets vanuit assetmanagement. Daarbij wordt vanaf de start van een project met een Bouw Informatie Model (BIM ) en een standaard Object Type Library (OTL) samengewerkt.

Infographic BIM-OTL: nieuwe aanpak voor geïntegreerd project- en assetmanagement | Royal HaskoningDHVCOINS, Constructieve Objecten en de INtegratie van processen en Systemen, is een open standaard uitwisselingsformaat waarin we informatie sturen, ontvangen en lezen en weer terugsturen en daar ook weer ontvangen en lezen. Gedurende de ontwerpfase, de voorbereiding en de realisatie van projecten wordt continu informatie op basis van standaard beschrijvingen uitgewisseld tussen projectmanagers, assetmanagers en bouwers.

Het gebruik van gestandaardiseerde objecttypen betekent samenwerken met dezelfde woorden in één taal. En het gestandaardiseerd uitwisselen levert een open uitwisseling van bouwinformatie op, als linked-data tussen alle betrokken partijen. Hierdoor kunnen assetmanagers, projectmanagers en bouwers met hun eigen (assetmanagement-)systeem blijven werken en zijn ze continu geïnformeerd over de ontwikkeling van het project.

De voordelen voor u

Deze nieuwe aanpak maakt digitaal samenwerken in een bouw- en beheerproces eenvoudiger. Het biedt kansen voor alle partijen om faalkosten te reduceren en de aan- en toegeleverde informatie efficiënt te benutten (winst in datakwaliteit). U bespaart hierdoor tijd en geld, waarbij u voordelen voor uzelf en de andere partijen realiseert.

Onze expertise

Wij hebben een vooraanstaande positie in BIM-OTL-COINS. We werken intensief samen met Rijkswaterstaat en nemen als enige ingenieursbureau deel aan CEDR, waarin op Europees niveau overleg plaatsvindt. Tevens zijn wij aangesloten bij de landelijke COINS projectgroep, nemen we deel aan het NL-Ingenieurs expertnetwerk BIM en zijn we actief bij de Bouwinformatie Raad.

Daarnaast is er door ons, in ons project Traverse Dieren, voor de eerste keer bij het opstellen van het contract al gewerkt met OTL en is alle informatie uit het voortraject via COINS meegestuurd naar de aannemers. Op dit moment zijn we nog steeds de enige in Nederland die in het voortraject (voorafgaande aan gunning) met OTL en COINS werken.

Onze toegevoegde waarde

Wij kunnen u als geen ander verder helpen met BIM, u ondersteunen om de verschillende partijen bij elkaar te krijgen en u helpen in de overgang van BIM level 2 naar BIM level 3.

Contact

Daan Alsem

Senior Project Manager Infrastructure & BIM information management

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Video Information Management for European Road Infrastructure using Linked Data

Gerelateerde markten