In 5 stappen naar Bijna EnergieNeutrale gebouwen

De 5-stappen benadering van Royal HaskoningDHV vervangt de conventionele trias energetica. Het accent ligt hierbij op het reduceren van de energiebehoefte (niet meer gebouwen klimatiseren, maar gebruikers) en de uitwisseling en opslag van energie binnen en buiten gebouwen. De grote uitdaging ligt op het realiseren van een stabiel systeem dat optimaal geregeld wordt. Nauwkeurig voorspellen van het werkelijke energieverbruik door monitoring is hierbij essentieel. Bij de transformatie van de energievoorzieningen binnen steden op gebied-/wijkniveau houden wij rekening met verschillende scenario’s: verstedelijking, toename van gebouwen en mensen in een wijk/gebied, veranderende functies, uitbreiding en krimp van gebouwen, duurzame energiesystemen (zoals LTEO) samenvoegen en optimalisatie van het energiegebruik door het gebruik van slimme systemen. 

In de praktijk

Dat de aanpak van Royal HaskoningDHV werkt, hebben wij inmiddels kunnen bewijzen in de praktijk. Wij dragen actief bij aan de transformatie van gebouwen en gebieden door middel van:
  • Onderzoek: TVVL roadmap to nZEB
  • Ontwikkeling: diverse onderzoeken in opdracht van de overheid, zoals onze raamovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie in dit artikel over de EPC aanscherpingsmethodiek woning- en utiliteitsbouw (pdf) en de brochure ‘Referentiewoningen 2013’ (pdf). 
  • Koploperprojecten in het kader van Gebieden Energie Neutraal
  • Samenwerkingsverbanden: Life Cycle Performance Design ism TU Eindhoven en nZEB, Gebieden Energieneutraal , Groene Grachten

Enkele voorbeelden van energiezuinige projecten van Royal HaskoningDHV zijn: Achmea Campus, Atrium MC Heerlen, Stadskantoor Venlo, Martini Ziekenhuis en het Royal HaskoningDHV hoofdkantoor.

De geplande aanscherping van eisen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanscherping van nieuwbouw en bestaande bouw per gebouwfunctie.

Tabel 1: bron TVVL Magazine

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast heeft de overheid heeft ook een database ontwikkeld waarin energiezuinige voorbeeldgebouwen worden opgenomen. 

Relevante externe webpagina's

NL Regelgeving

Overig

EU Directives


Contact

Wim Maassen

Senior Expert Sustainability & Life Cycle Performance Design, Buildings

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Toon meer contacten

Gerelateerde diensten