In de afgelopen 35 jaar is 86% van de totale economische schade van natuurrampen veroorzaakt door stormen en overstromingen. De economische schade als gevolg van overstromingen is wereldwijd exponentieel gegroeid in de afgelopen decennia. De effecten van klimaatverandering zullen deze schades verder vergroten in de komende decennia. Hierdoor ziet de industrie er wereldwijd steeds meer het belang van in om beter inzicht te krijgen in de aanwezige overstromingsrisico’s.

Royal HaskoningDHV wordt vaak door private klanten, inclusief verschillende multinationals, gevraagd om te assisteren bij het herstel na een overstroming. Ook assisteren we proactief klanten om de veerkracht van hun business ten aanzien van overstromingen te vergroten.

Verandering in mindset essentieel

Preventieve maatregelen (zoals een dijk om het terrein, een drainagesysteem), overstromingsbeschermingsplannen en overstromingsverzekeringen voor individuele sites) zijn de traditionele ingrediënten om veerkracht tegen overstromingen te vergroten. Uit onze ervaring van recente wereldwijde assessments voor multinationals blijkt echter dat deze aanpak niet volledig is. Met name een verandering in mindset is essentieel. Dus niet alleen naar individuele sites kijken, maar juist naar alle assets en hun plek binnen de wereldwijde productieketen (grondstoffen, mensen, producten). Zodoende kan de bedrijfscontinuïteit worden veiliggesteld en de impact op de business worden geminimaliseerd.

Gedegen analyse van de overstromingsrisico’s

Recentelijk zien we dat verschillende industrieën kiezen voor een proactieve aanpak om hun bedrijfsvoering veerkrachtiger te maken ten aanzien van overstromingen. Deze bedrijven vragen om een gedegen analyse van de overstromingsrisico’s van hun wereldwijde assets. De resultaten van deze studies vormen de basis voor slimme en effectieve investeringen in bewustwording van bescherming tegen en noodplanning tijdens overstromingen.