Bij noodsituaties moet adequaat gehandeld worden. Iedere organisatie is verplicht om in een noodsituatie eerst zelf te handelen, voordat de professionele hulpdiensten het overnemen. Het is hierbij van belang dat de risico’s bekend zijn en de afhandelingsscenario’s passend en zo eenvoudig mogelijk zijn. Effectiviteit staat centraal, maar kostenbewustzijn speelt hierbij eveneens een belangrijke rol.

Royal HaskoningDHV heeft jarenlange ervaring met het opstellen van noodplannen voor diverse sectoren, zoals de onshore en offshore industrie, gezondheidszorg, farmacie en onderwijs. Onze experts en adviseurs bedienen organisaties uit deze sectoren met efficiënte Emergency Response oplossingen, ook in complexe situaties. Ze beschikken over vergaande kennis van processen en systemen die ten grondslag liggen aan deze noodplannen. Deze kennis komt voort uit een integrale benadering van onderwerpen die hiermee verband houden, zoals vergunningenwerk of Risico Inventarisaties & Evaluaties.

Wanneer een situatie onbeheersbaar is en escaleert naar een crisis is de normale bedrijfsvoering in het geding. Royal HaskoningDHV ondersteunt organisaties ook met het opstellen van een crisisplan. Een crisisplan brengt de kritische aspecten in kaart, zodat hier in geval van een crisis vooraf op ingespeeld kan worden. Dit kan significant zijn in het voortbestaan van de onderneming.

Voor het opstellen van noodplannen en crisisplannen hanteert Royal HaskoningDHV het volgende proces. Eerst worden de risico’s vastgesteld, daarna wordt de noodorganisatie afgestemd en een basisplan opgezet. Vervolgens vinden opleidingen en oefeningen plaats en worden maatregelen genomen om de continuïteit borgen.

Het volgen van deze aanpak en het in plaats hebben van een noodplan heeft vele voordelen voor uw organisatie:

  • De noodorganisatie is paraat;
  • Voldoen aan wetgeving, actuele veiligheidskennis;
  • Geen achterstand door effectief beheer;
  • Kostenreductie;
  • Uitvoeren van een regelmatige review;
  • Doorvoeren van actualisatie wanneer nodig.

Contact

Mirjam van der Velde

Senior HSE Consultant management

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten