De techniek en functionaliteit van Verkeerssystemen verandert in een rap tempo door innovaties, intredes van nieuwe communicatie, inwintechnieken en ‘the internet of things’. De domeinkennis en techniek van verkeersassets, de informatiebehoefte van nieuwe mobiliteitsdiensten en de verkeersdata veranderen steeds sneller. Daarbij neemt de verkeersdruk ook toe.

Ons doel is om het verkeer in uw omgeving zo optimaal mogelijk te organiseren. We kunnen daarbij ondersteuning bieden in het formuleren van beleid tot functioneel en technisch onderhoud. Wij kunnen uw verkeerssystemen laten bijdragen aan doelgericht beleid zoals CO2-reductie en tevens laten inspelen op de hoogwaardige informatiebehoefte van de maatschappij. Dit levert een verbeterde verkeersdoorstroming en leefbaarheid in uw regio en voor u meer regie op de verkeerskundige werking van de verkeersregelingen en meer hoogwaardige informatie.

Verkeersassetmanagement

Technieken binnen verkeersautomaten leveren informatie aan weggebruikers, zoals de resterende tijd tot groen op het verkeerslicht, en individuele snelheidsadvisering. De verkeerslichten worden vanuit de cloud aangestuurd. Met ‘VerkeersAssetmanagement’kunt u doelgericht beleid ontwikkelen, grip krijgen op de verkeerssituatie, bewuste keuzes kan maken wat voor u als wegbeheerder belangrijk is en op een efficiënte wijze uw assets erkeer beheren.

Mobility as a Service

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van beleid rondom verkeersystemen en het opstellenen implementeren van operationele doelen. We hebben daarvoor onze eigen verkeerssysteemapplicaties: Flowtack en Datack.

Flowtack is een applicatie waarbij een optimale verkeersdoorstroming voor de gehele stad wordt bereikt voor nu en in de toekomst. Daarmee zorgt de applicatie ook voor een integrale optimalisatie, prioritering en informatie om alle kruispunten te laten samenwerken om het beleid van de stad, gemeente of regio tot uitvoering te laten komen. Lees meer.

Datack is een applicatie waarbij niet alleen analyses op verkeerskundig domein, maar ook voor technisch beheer van wegen kan worden ingericht. Lees meer.