Wegbeheerders staan voor grote uitdagingen. De omgeving verandert snel door klimaatverandering en nieuwe technologieën. Daarnaast wordt een hoge mate van veiligheid, transparantie en duurzaamheid als vanzelfsprekend gezien. De wegen verouderen en worden steeds intensiever gebruikt. Tegelijkertijd wordt er verwacht dat de beschikbare budgetten efficiënt en transparant worden besteed.

Enkele belangrijke ontwikkelingen op een rij:

 • Klimaat en duurzaamheid:
  De eisen aan wegen veranderen, waarbij er meer en meer wordt gekeken naar circulaire, energiezuinige en innovatieve manieren om (bestaande) wegen te verduurzamen in het kader van klimaatadaptatie.
 • Vervangingsopgave versus beperkte onderhoudsbudgetten:
  Veel wijken zijn aangelegd in de jaren ’50 en ’60. De wegen in deze wijken gaan al dezelfde tijd mee naderen het einde van de levenscyclus. De problematiek rondom deze grote vervangingsgolf vraagt een integrale aanpak om de leefbaarheid te behouden of te versterken en draagvlak te creëren bij debetrokkenen, zoals woningbouwcorporaties en wijkbewoners. Hoe kunnen we naderende vervangingsgolf zo goed mogelijk aanpakken met beperkte onderhoudsbudgetten?
 • Areaal- en beheerinformatie op orde:
  Digitalisering van beheerinformatie is een steeds groter aandachtspunt. Naast de vervangingsopgave verandert ook de landelijke beheermethodiek ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder verhardingen.

Hoe gaat u om met uw assets bij extreme neerslag en droogte, de levensduur van materiaalkeuzes en de ouderdom van het areaal? Welke wegen moet u vervangen de komende jaren? Hoe gaat u om met beperkte onderhoudsbudgetten en de veranderende landelijke beheermethodiek?

Onze aanpak

Wij helpen u daar graag bij. Op basis van onze jarenlange ervaring en hoogwaardige, actuele kennis kunnen we verhardingsvraagstukken samen met u onafhankelijk toetsen en beoordelen, ook in het kader van risicogestuurd beheer en onderhoud. Wij bieden professionele (verhardings)adviezen en ondersteuning en stellen kritische vragen om te bepalen of u de juiste stappen zet ten aanzien van assetmanagement en verhardingen om tot een objectieve beoordeling te kunnen komen. Wij kunnen toetsen en berekenen of materialen een positieve bijdrage leveren ten aanzien van uw beleidsdoelstellingen en het efficiënt inzetten van de middelen binnen uw organisatie.

Hieronder vindt u een selectie van onze diensten:

 • CROW Wegbeheersystematiek 2018 (WBS 2018)
  Volgens een enquete van CROW is het wenselijk om de betrouwbaarheid van de systematiek te vergroten. Naast aanpassingen van het systeem zijn diverse bewustwordingsmomenten geadresseerd, waar u als wegbeheerder direct mee aan de slag kan. Wij werken aan de hand van deze betrouwbare basis voor wegbeheersystematiek, die past in de beheersystematiek Openbare Ruimte.
 • CROW Beheersystematiek Openbare Ruimte & Verhardingen (BS OR en BS-V)
  De landelijke beheermethodiek. In de Beheersystematiek Openbare Ruimte (BS OR) is assetmanagement praktisch gemaakt. De Beheersystematiek Verhardingen (BS-V) is een onderdeel van de BS OR, waarbij de BS-V de opvolger is van de Wegbeheersystematiek 2011 (WBS) en werkt met het IMBOR. De BS-V resulteert in een (meerjaren)beheer en onderhoudsplanning en begroting. Wij als Royal HaskoningDHV hebben een bijdrage geleverd aan de BS-V en kunnen u daarom als geen ander helpen deze systematiek binnen uw organisatie toepasbaar te maken.
 • Verhardings- en onderhoudsadviezen
  Wij stellen verhardings- en onderhoudsadviezen voor u op, inclusief onderzoek voor wegen en terreinen toegespitst op uw gebruik en wensen. We houden hierbij rekening met de huidige beleidsdoelstellingen en toekomstige ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid en klimaat.
 • Risicogestuurd wegbeheer
 • Integraal beheer
  Projectenkaart en integrale tool waarbij gebruik wordt gemaakt van ArcGIS maps.
 • Wijkgericht onderhoud
 • Raamcontracten voor wegbeheer
  Vereenvoudigde contracten doorrekenen, uw wegen aanpakken en kosten berekenen: onze experts kunnen bepalen welke aannemer de laatste prijzen biedt tegen hoogwaardige kwaliteit (inclusief jaarlijkse uitwerking deelcontracten).
 • Instandhoudingsplannen (IHP)