De beste manier van denken en van doen

Onze beloftes brengen we in de praktijk. Assetmanagement is geen systeem, maar een manier van denken en doen.

Goed onderhouden assets vormen de basis van een goede drinkwatervoorziening

Zeven redenen om voor ons te kiezen:

  1. Kennis van de norm: we zijn lid van de NEN-commissie en actief betrokken bij de ontwikkeling van de ISO 55000 en lancering ervan.
  2. Eigen ervaring met de norm: We zijn zelf, als managing agent bij Chemelot, PAS55 gecertificeerd. We hebben de onderhoudskosten met 25% weten te reduceren.
  3. Brede kennis en ervaring van asset management: Wij leveren maatwerk in samenwerking met de klant in de sectoren water, industrie, infra, gebouwen, etc. Wij gaan in dialoog en starten niet met een softwarepakket.
  4. Specifieke kennis en ervaring op het gebied van drinkwater: Onze medewerkers in adviesgroep Drinkwater hebben samen meer dan duizend jaar relevante ervaring in de Nederlandse drinkwatersector.
  5. Kennis van uw domein: We kennen de meeste productielocaties en leidingsystemen van de drinkwaterklanten.
  6. Ervaring met asset management bij andere drinkwaterbedrijven: Risk-based inspecties, onderhoudsplannen, leveringszekerheidsanalyses, risico-inventarisaties, FMECA’s, etc
  7. Wij geven zelf opleidingen en trainingen: Royal HaskoningDHV biedt in-company trainingen voor het verkrijgen en verbeteren van inzicht in Assetmanagement.

Lees meer over dit onderwerp in onze Tailored Asset Optimization.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 92 78 of mail | Terug naar Drinkwater

Onze disciplines


 

ISO 55000 certified / cyclische benadering

Op basis van ISO-55000 hebben we een vereenvoudigd model ontwikkeld: De 7 bouwstenen. Wij hebben dit in de praktijk gebracht bij Chemelot, Yara, gemeente Nijmegen, etc. De voordelen van dit model zijn een gezamenlijke taal om uw bestaande processen in een logische context te kunnen ordenen en structureren. Lees hier meer over de 7 bouwstenen.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 92 78 of mail | Terug naar Drinkwater

 

Risk-Based Inspections

Wij hebben de methodiek Risk-Based Inspections (RBI) voor de drinkwatersector ontwikkeld, gebaseerd op de NEN2767 "Methodiek beoordelen conditie installaties en gebouwen". Dit wil zeggen dat de gebreken van de installaties worden beoordeeld in relatie tot de drinkwaterlevering. De vereiste investeringen worden geprioriteerd op risico voor de drinkwaterlevering. Bekijk onze referentie voor PWN hier.

Risk-based Inspections | Vitens & Royal HaskoningDHV

Risk-Based Inspections helpen Vitens de drinkwatervoorziening veilig te stellen. 

Terug naar boven | Bel 088 - 348 92 78 of mail | Terug naar Drinkwater

 

Gebouwen en installaties

Meer dan honderd productielocaties en pompstations hebben wij in de laatste vijf jaar geïnspecteerd. Snel en nauwkeurig geven onze inspecties de actuele staat en de restlevensduur van de gebouwen en installaties, als basis voor een investerings- of onderhoudsprogramma.

Wij hebben de inspectietool RBIT ontwikkeld, waarmee we de rapportages 2x zo snel kunnen uitvoeren en snel grafisch kunnen presenteren. RBIT werkt op een tablet in een GIS-omgeving, zodat ieder gebrek ook op een plattegrond zichtbaar wordt. De output van de inspecties is online beschikbaar en als input voor uw assetregister.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 92 78 of mail | Terug naar Drinkwater

 

Leidingnet

Het ondergrondse leidingnet raakt verouderd en de vervangingsgolf is gaande. De vraag rijst: wat is nu werkelijk de conditie van het leidingsysteem? Als gevolg van een veelvoud aan leidingmaterialen zijn er meerdere inspectietechnieken beschikbaar. Elke inspectietechniek kost geld en levert bepaalde informatie op. Wat is de juiste inspectietechniek voor uw leiding? Gaat de inspectie uw vragen beantwoorden? Wegen de inspectiekosten op tegen een eventuele vervanging?

Op al deze vragen heeft Royal HaskoningDHV antwoorden. Wij hebben bijvoorbeeld projecten met Smartball, Pipe-Dive Inspectie, CO2 spuien, etc. uitgevoerd. Onze adviseurs hebben zich gespecialiseerd op inspectietechnieken en houden het overzicht.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 92 78 of mail | Terug naar Drinkwater

 

Lekverliezen

Door een veroudering van de ondergrondse infrastructuur gaat meer kostbaar drinkwater verloren dan ons lief is. Hoewel in Nederland de lekverliezen nog beperkt zijn, is de verwachting dat dit de komende jaren langzaam toe zal nemen, vanwege het verouderende netwerk. De aandacht voor lekverliezen zal dan ook toe gaan nemen. Door beter te monitoren kan beter inzichtelijk worden gemaakt hoe en waar lekverliezen optreden.

Royal HaskoningDHV heeft een uitgebreide trackrecord als het gaat om lekreductie programma’s. Deze kennis, vooral opgedaan in het buitenland, is zeer waardevol. Door combinaties met nieuwe technologie en inrichting van het netwerk (DMA’s) kunnen sneller en online lekverliezen in beeld worden gebracht. Wij werken meer dan 30 jaar samen met het specialistische bedrijf JOAT.

Onze software OPIR® (voorspelling drinkwatervraag) is uitgebreid met een module BurstAlert. Deze module vergelijkt de actuele levering per gebied en vergelijkt deze met de voorspelling vanaf de vraag.

Bij een te grote afwijking wordt een alarm gegenereerd. De ideale tool dus om lekverliezen te monitoren. BurstAlert zal nog verder worden uitgebreid, waarmee de locatie van de lekkage realtime kan worden bepaald.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 92 78 of mail | Terug naar Drinkwater

 

Kostencalculator

Wilt u in de planfase adequaat en snel investeringen en exploitatiekosten ramen? Neem dan een abonnement op de Kostencalculator. De Calculator is bij alle Nederlandse drinkwaterbedrijven in gebruik voor investeringsplannen, scenariostudies, waardebepalingen en als verklarende factor bij benchmarking. Samen met een aantal klanten zijn we een renovatietool aan het ontwikkelen. Lees meer over onze kostencalculator hier.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 92 78 of mail | Terug naar Drinkwater

 

Assets

Goed onderhouden assets vormen de basis van een goede drinkwatervoorziening.

Wij ontwikkelen dagelijks nieuwe inspectietools (zoals FIT – Field Inspection Tool), LIVA (Locatie Indentificatie Van Appendages), NextNet, onderhoudsmodellen, en hebben kennis van alle relevante inspectietechnieken. En van innovatieve oplossingen zoals IREVA (Pipeline Interactieve Risico Evaluatie Applicatie ), Adaquata en IST (Innovatieve Sanering Technieken).

Terug naar boven | Bel 088 - 348 92 78 of mail | Terug naar Drinkwater