Informatiemanagement vormt een van de cruciale pijlers onder professioneel assetmanagement. De ISO55000 wijdt een heel hoofdstuk aan het belang van goed informatiemanagement en de aspecten die daar deel van uitmaken. Zo staat of valt goed assetmanagement bijvoorbeeld met een goed ingericht centraal ‘assetregister’ waarin de belangrijke eigenschappen van de assets eenduidig en actueel zijn vastgelegd. Een ander belangrijk aspect is de vertaling van ruwe (meet)gegevens naar betekenisvolle stuurinformatie, bijvoorbeeld Key Performance Indicators (KPI’s). Assetmanagement vereist meestal een aantal verschillende softwaresystemen voor registratie, verwerking en ontsluiting van de benodigde informatie. Het inrichten van een kwalitatief goede ‘informatie-huishouding’ is geen eenvoudige zaak.

De oplossing

Royal HaskoningDHV biedt op het gebied van informatiemanagement en automatisering voor assetmanagement zowel adviesdiensten als concrete producten (software). Zo ondersteunen wij waterschappen bij het in kaart brengen en oplossen van knelpunten in de informatiehuishouding (Informatiebeleidsplan) en bij het inrichten van professionele gegevensbeheerorganisaties. Ook stellen wij Masterplannen op voor modernisering van de procesautomatisering van rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) en gemalen. Daarnaast leveren en implementeren wij onder andere de volgende softwaresystemen:
  • Aquasuite PURE, de ‘advanced control’-software voor optimale processturing van de zuiveringsprocessen in de rwzi’s;
  • Aquasuite Dashboard, dat middels de echte proces-KPI’s real-time inzicht geeft in de performance van de rwzi’s;
  • Aquasuite FLOW, dat real-time inzicht geeft in het functioneren van het afvalwatertransportsysteem;
  • GEONIS Blaeu, het assetregister voor onder meer afvalwaterketenkarakteristieken, dat wil zeggen de kerngegevens van persleidingen en rioleringsgebieden (naast die van waterlopen en keringen). 

Het resultaat

De diensten en producten van Royal HaskoningDHV op het gebied van informatiemanagement helpen de waterschappen om de informatiemanagementbasis van het assetmanagement op orde te brengen. Zo geven Informatiebeleidsplannen en Masterplannen Procesautomatisering de roadmap voor het structureel verbeteren van de informatiehuishouding. En het inrichten van een professionele gegevensbeheerorganisatie legt de basis voor het optimaal benutten van de kostbare set kerngegevens van de assets. Aquasuite PURE en Dashboard geven de zuiveringsbeheerders de tools om qua zuiveringsperformance ‘zo scherp mogelijk aan de wind te zeilen’. Aquasuite FLOW geeft de tooling om de werking van het afvalwatertransportsysteem te doorgronden, waardoor bij een aantal waterschappen onnodige investeringen in de fysieke infrastructuur zijn voorkomen. Met GEONIS Blaeu krijgen de waterschappen een state-of-the-art-registratiesysteem, waarmee ze hun kostbare kerngegevens adequaat kunnen beheren en de assetmanagementwerkprocessen op een moderne en efficiënte manier kunnen ondersteunen.