Het creëren van een veilige werkomgeving voor werknemers en derden is niet alleen wenselijk, maar voor een werkgever ook wettelijk verplicht op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Daarbij wordt veiligheid meer en meer een kritische factor voor de reputatie en duurzame economische ontwikkeling van bedrijven en sectoren.

Het voorkomen van ongevallen en schade voor werknemers, aannemers en bezoekers is van groot belang voor een veilige werkomgeving. Wanneer zich toch een ongeval of schade heeft voorgedaan is het van belang herhaling te voorkomen.

Een belangrijke stap in het creëren van een veilige werkomgeving is daarom het in kaart brengen, analyseren en evalueren van mogelijke gevaren binnen uw bedrijf. Op basis daarvan kunnen doelmatige maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze gevaren zich voordoen. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen kan het zo zijn dat er toch schade ontstaat of een ongeval zich voordoet. Het is dan van belang goed onderzoek te doen om herhaling te voorkomen.

Royal HaskoningDHV biedt diverse diensten aan om u te ondersteunen bij het realiseren van een veilige werkomgeving in ieder onderdeel van uw bedrijf. Onze experts en adviseurs hebben jarenlange ervaring met het onderzoeken en verbeteren van de arbeidsveiligheid bij bedrijven in verschillende sectoren en in verschillende fases van ontwikkeling. Ook geeft Royal HaskoningDHV trainingen en begeleidt en coacht organisaties bij het monitoren en creëren van een veilige werkomgeving.

Onze diensten zijn onder andere:

  • Risico Inventarisatie & Evaluatie
  • Audits
  • Veiligheidsstudies naar bijvoorbeeld explosieveiligheid (ATEX) en machineveiligheid
  • Ontwerp en implementatie van Veiligheids- en Gezondheidsplannen (V&G)
  • Detailonderzoek van werkplekken en –taken
  • Ongevallenonderzoek
  • Trainingen en coaching

Contact

Mirjam van der Velde

Senior HSE Consultant management

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten