Het is soms moeilijk te begrijpen hoe geluidgerelateerde thema’s als privacy, communicatie, concentratie en welbehagen worden beïnvloed door ontwerpoplossingen uit andere disciplines. Een stille omgeving is van het grootste belang om jezelf goed te kunnen concentreren, te ontspannen, productief te werken, vlot te herstellen van ziekte of te kunnen leren.

Gezond akoestisch klimaat

In ziekenhuizen en stedelijke omgevingen is de hoeveelheid lawaai toegenomen de afgelopen decennia. Lawaai vertraagt het herstel van patiënten, zorgt voor verstoring in de communicatie van medisch personeel, en heeft aantoonbaar een slechte invloed op de ontwikkeling van pasgeborenen. Daarnaast is ook een verband gevonden met lawaai en vroegtijdig overlijden van burgers. We moeten ons beschermen tegen lawaai.

Stimuleren van concentratie, welbehagen en productiviteit

Naast het aanpakken van ‘lawaaivervuiling’ richten we ook op een gezond binnenklimaat. In scholen is het aantal leerlingen per lokaal gestegen. Dit vereist een goede verstaanbaarheid, zonder dat de docent zichzelf moet forceren. Met het Nieuwe Werken zijn de grenzen tussen werknemers weggenomen, om samenwerkingsverbanden te stimuleren en ook flexibel om te kunnen gaan met de beschikbare ruimte. Een belangrijk aandachtspunt is privacy, waarbij voldoende rekening gehouden wordt tussen de persoonlijke behoeftes van werknemers (welbehagen) en de samenwerking in teams.

Akoestiek voor de kunsten

Cultuurgebouwen zijn vaak bedoeld voor een veelzijdig gebruik. Een muziekzaal kan op de ene dag een intieme kamermuziekuitvoering bieden, terwijl de dag erna een lezing of popmuziekconcert gehouden wordt. Een behoefte van variabele akoestiek is niet langer uitzonderlijk, maar eerder vanzelfsprekend.

Onze specialistische services

Bij Royal HaskoningDHV hebben we adviseurs en specialisten op het gebied van geluid en trillingen die uitgebreide ervaring hebben met het ontwerpen en realiseren van een gezond binnenklimaat met een goede akoestiek. Onze adviseurs hebben ervaring door internationale projecten met ontwerpen op het scherpst van de snede. We helpen onze klanten met:

Vraagstukken op het gebied van geluid en trillingen in ontwerpfasen bij nieuwbouw of renovatie

 • Opstellen van een programma van eisen voor akoestische thema’s als geluidisolatie, ruimteakoestiek, installatiegeluid, trillingen en omgevingsgeluid
 • Controleren en begeleiden van bouwkundig ontwerp met interdisciplinaire uitgangspunten (inclusief akoestische thema’s)
 • Berekenen (voorspellen) van geavanceerde simulatietechnieken

Geluidvraagstukken in de gebouwde omgeving

 • Metingen en monitoring van lawaaibronnen
 • Metingen en monitoring van trillingsbronnen, bijvoorbeeld tijdens sloopwerkzaamheden of bij trillingsgevoelige bestemmingen
 • Meten van geluidisolatie van gebouwelementen, en/of contactgeluid
 • Meten van spraakverstaanbaarheid en privacy in kantoren
 • Ruimteakoestiek (galm, geluidreflecties) van auditoria, vergaderzalen, restaurants.
 • Zaalakoestiek in cultuurgebouwen
 • Verstaanbaarheid van omroepsystemen
 • Geluiduitbreiding naar de omgeving of van de omgeving naar het eigen gebouw

Theatertechnisch advies

 • Integrale procesbegeleiding en projectplanning
 • Ontwerp theatertechnische voorzieningen (bouwkundig, constructief, elektrotechnisch)
 • Aanbestedingen theatertechnische percelen (o.a. hijstechniek, lichttechniek, audiotechniek)