Hoe creëer je een gezonde en comfortabele omgeving?

Ieder project is uniek en wij zorgen ervoor dat wij onze kennis inzetten om uw ambities te realiseren door deze te vertalen naar technische uitgangspunten en ontwerpoplossingen  op het gebied van akoestiek, daglicht, energie, luchtkwaliteit, materiaalkunde en thermisch comfort.

Kantoortuinakoestiek

Door nieuwe werkconcepten ontstaan er steeds meer open kantoortuinen. Dit heeft voordelen voor de interactie op de werkvloer, maar kan ook leiden tot concentratieproblemen. Door samen te kijken naar de functie van de ruimte en de behoefte van de medewerkers kan plezierig werken en een open ruimte heel goed samengaan. We geven inzicht in de mogelijkheden door te meten en te simuleren. Benieuwd hoe we dat samen met u kunnen doen? Bekijk hier het stappenplan.

 

Comfortradar

Wat maakt een werkomgeving nu comfortabel? Comfort omvat heel veel aspecten. Met behulp van de comfort radar beoordelen we al deze aspecten. Dit zetten we af tegen uw ambities en zo kunnen we in één overzicht zien waar de kansen en aandachtspunten liggen. Zo kunt u snel en eenvoudig zien hoe u uw budget het beste kunt inzetten om het uw gebruikers zo plezierig mogelijk te maken. Lees hier meer over comfort.

 

Low temp calculator

Met de “low temp calculator” geven we inzicht in het thermisch comfort nabij de gevel van uw gebouw. Door de energietransitie en de wens een gebouw gasloos te maken wordt vaak de stap gezet naar laagtemperatuurverwarming. Maar wat betekent deze keuze voor het comfort in de gevelzone. Wij helpen u graag in het maken van de juiste investeringskeuze voor uw gebouwschil. Wilt u meer weten over thermisch comfort bij laagtemperatuurverwarming? Download onze brochure.

 

Parametrisch gevelontwerp

Om aan het begin van een project inzicht te krijgen in de optimale ontwerpopties maken wij gebruik van parametrisch ontwerpen. Aan de hand van ontwerpparameters, binnen de bandbreedte van het programma van eisen en ideeën van de architect, laat het model de verschillende ontwerpopties zien om een juiste balans te vinden tussen energiegebruik, daglicht en comfort. Dit zorgt voor versneld inzicht in het meest optimale ontwerp.

 

Bezonningstool

In ruimtelijke plannen gaat het bij bezonning om voldoende zon op de gevel en om schaduwwerking. Er is geen wet- en regelgeving voor, maar veel gemeenten hanteren de TNO-norm. In onze verdichtende gebouwde omgeving waar hoogbouw de norm wordt, speelt bezonning een steeds crucialere rol.  Met onze bezonningstool kunnen we in een vroeg stadium signaleren wat de gevolgen zijn van bouwen in een omgeving voor bijvoorbeeld speeltuinen, woningen en ziekenhuizen. Het geeft inzicht in het opwekkingspotentieel voor zonneenergie, maar ook in de kwaliteit van buitenruimten voor terrassen of tuinen. 

 

Meten is weten!

Regelmatig ontstaan er comfort- of gezondheidsklachten – zoals hoofdpijn of vermoeidheid – waarvan de oorzaak niet meteen te achterhalen is. Met onze geavanceerde meetapparatuur kunnen wij thermisch comfort, luchtkwaliteit, licht, vocht en schimmels, ruimteakoestiek, geluidisolatie, geluidwering, trillingen en koudebruggen meten. Zo kunnen we achterhalen waar de oorzaak van het probleem zit en komen we met een gericht plan om dit op te lossen. 


Akoestiek & bouwfysica vormt een belangrijke basis van uw project. Met onze expertise en tools staan wij garant voor een optimaal advies in iedere situatie, hoe complex dan ook.


Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen doen?

Neem contact met ons op

Contact

Vivian Timmermans

Senior Advisor, Associate Director Competence Center Akoestiek & Bouwfysica

Verstuur bericht Verstuur bericht