Of u de ontwikkeling van een gebied, een duurzaamheidsproject of een innovatief baggerproject wilt uitvoeren: Onze procesmanagers, specialisten en juristen zetten hun expertise graag voor u in. Vanaf het initiatief tot en met realisatie en beheer nemen we u stap voor stap mee.

Allereerst is de keuze van de contractvorm van belang: welke verantwoordelijkheden en risico's leg je bij de markt neer en welke behartig je als opdrachtgever zelf?

Vervolgens verkennen we op welke wijze dit op de markt gezet wordt. Afhankelijk van de complexiteit en wensen kan voor eenvoudige aanbesteding gekozen worden waarbij naar kwaliteit en prijs gekeken wordt. Bij zeer complexe aanbesteding kan bijvoorbeeld gekozen worden voor de 'concurrentiegerichte dialoog', een uitgebreide en intensieve vorm van aanbesteden waarbij in een aantal dialoogrondes tussen opdrachtgever en de afzonderlijke marktpartijen de definitieve vraag bepaald  wordt.

Het opstellen van de contract- en aanbestedingstukken is een belangrijke fase om samen te doorlopen: Een kwalitatief goede 'uitvraag' is een belangrijke randvoorwaarde om uiteindelijk een bevredigend resultaat te behalen. Na het doorlopen van het aanbestedingstraject, afgesloten met een gunning en ondertekening van het contract kan de realisatie starten. Hier is een goed contractmanagement van groot belang, zodat het afgesproken resultaat tijdig behaald wordt.

Enkele voorbeelden van aanbestedingen die door ons begeleid zijn:
  • Herstructurering Food Center Amsterdam
  • Aanleg Marker Wadden
  • Ontwikkeling Vliegveld Twente
  • Herstructurering woonwagencentrum Beukbergen Zeist