Royal HaskoningDHV contracteert adviseurs, aannemers en ontwikkelaars voor bouwprojecten in zowel nationale als Europese aanbestedingsprocedures. Dankzij diepgaande kennis van de complexe wetgeving en grote ervaring met de markt kunnen wij u adviseren over de meest geschikte aanbestedingsprocedure, contractvorm en contractvoorwaarden.

Samen met u stellen wij de aanbestedings- en contracteringsstrategie vast, waarbij we de beste samenwerkingsvorm, de scope van de werkzaamheden, de beheersmethodieken, de juiste contractvorm en de wijze van aansturing onderzoeken. Dit kan resulteren in een innovatief (geïntegreerd) contract zoals PPS of Design & Construct (UAV-GC), of in een meer traditioneel contract. Door middel van objectieve selectie- en gunningscriteria en onze bekendheid met de (Europese) aanbestedingswetgeving kunnen wij een volledig transparant proces garanderen. Hierbij worden de laatste ontwikkelingen op aanbestedingsgebied in acht genomen, zoals de nieuwe aanbestedingswet (inclusief ARW en EMVI), Best Value Procurement (BVP), prestatie-inkoop en gunnen op waarde.

We hanteren contracten en overeenkomsten die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde standaarden, maar deels ook op zelf ontwikkelde standaarden die deel uitmaken van ons projectmanagementsysteem. Een zorgvuldige vaststelling van de contracteringsstrategie maximaliseert de kans dat alle doelstellingen qua tijd, geld, scope en kwaliteit worden gehaald.

Onze aanbestedings- en contractspecialisten worden ondersteund door teams op het gebied van juridisch advies en kostenmanagement. We beschikken over de juridische expertise en over kosten- en marktkennis om te helpen bij het opstellen van contracten. Ook innovatieve aanbestedingsvormen zoals de concurrentiegerichte dialoog en innovatieve (geïntegreerde) contracten zoals Engineering & Construct, Design & Construct, Design & Build op basis van UAV-GC, DBFMO en publiek-private samenwerking (PPS) worden frequent met succes toegepast door Royal HaskoningDHV.

Zie ook