De productiviteit van medewerkers wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door een inspirerende en gezonde werkomgeving. Niet alleen een gezond binnenklimaat, maar ook andere omgevingsfactoren dragen bij aan het beter presteren van medewerkers. Door met alle aspecten rekening te houden, verbetert de performance van bedrijven, neemt ziekteverzuim af en verhoogt de medewerkertevredenheid. 

Royal HaskoningDHV ontwikkelde in samenwerking met de TU Eindhoven de 4B-methode, die houvast biedt bij het ontwikkelen van een gezonde werkomgeving. De methode brengt losse elementen als luchtkwaliteit, esthetiek, licht en groen bij elkaar onder één paraplu en geeft zo inzicht in de samenhang van fysiologische en psychologische aspecten. 

De gouden combinatie van fysiologisch en psychologisch comfort

4B methode | Royal HaskoningDHVVoor aanvang van de bouw of tijdens de renovatie van een kantooromgeving, zijn de eisen vaak alleen gericht op een behaaglijk binnenklimaat. Huidige ontwerpen van gebouwen zijn dus voornamelijk gericht op meetbaar fysiologisch comfort; 
Behaaglijk: De omgeving heeft een aangename temperatuur, voldoende daglicht en licht en een prettige akoestiek.

Om vervolgens psychologisch comfort te bereiken, moet er ook voorzien worden in een gevoel van samenhang (Sense of Coherence). Dit wordt bereikt door invulling te geven aan drie componenten: 
Begrijpelijk: De stimuli van de omgeving zijn voorspelbaar, gestructureerd en verklaarbaar.
Betekenisvol: De omgeving heeft een identiteit en emotionele waarde, is interessant, relationeel en een bron van tevredenheid.
Beïnvloedbaar: Genoeg middelen hebben om zelf invloed op de omgeving uit te kunnen oefenen, of om de hiervoor benodigde vaardigheden aan te leren. 


Als de fysieke omgeving aan deze vier aspecten voldoet, wordt een gezonde omgeving gecreëerd die bijdraagt aan productiviteit en tevredenheid. De componenten voor fysiologisch en psychologisch comfort samengevoegd, vormen de 4B-methode die door Royal HaskoningDHV wordt toegepast en in samenwerking met de TU/e verder is ontwikkeld. 

Alle fysieke omgevingsfactoren in een gebouw kunnen onder één van de 4B’s worden geschaard. De voorbeelden die bij elke B worden genoemd zijn niet uitputtend en voor sommige ruimten zijn bepaalde B’s meer van belang dan in andere. Elke B wordt idealiter in elke ruimte vertegenwoordigd, maar zo zijn voor de entree van een gebouw Begrijpelijk en Betekenisvol van belang en voor een werkruimte vooral Behaaglijk en Beïnvloedbaar. Met deze inzichten kan op een praktische manier richting worden gegeven aan het ontwikkelen van een gezonde omgeving op maat.

Wanneer levert de 4B-methode meerwaarde op?

Juist op het moment dat het ontwerpteam aan de slag gaat met de fysiologische behaaglijkheidseisen, is het ook het perfecte tijdstip om in het ontwerp rekening te houden met de psychologische aspecten. Omdat deze vaak niet expliciet gevraagd worden, wordt er regelmatig onvoldoende bij stilgestaan. Een gemiste kans! De 4B-methode kan ervoor zorgen dat ontwerpteams hier nadrukkelijk bij stil staan, wat uiteindelijk resulteert in een gezonde werkomgeving met tevreden en productieve gebruikers. 

De 4B-methode in de praktijk

Bij de nieuwbouw van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en Prinses Maxima centrum voor kinderoncologie is de 4B-methode door Royal HaskoningDHV met succes toegepast. Bij het NLR zijn door rekening te houden met de 4B’s in het gebouwontwerp en de gebouwinstallaties werkplekken gerealiseerd die optimaal aansluiten bij de verschillende activiteiten die plaatsvinden in het gebouw. Bij het Prinses Maxima Centrum is door rekening te houden met de 4B’s het gebouw en de gebouwinstallaties zodanig ontworpen zodat zij bijdragen aan een optimale omgeving voor patiënten, naasten en medici.

Meer informatie

Leest u voor meer achtergrondinformatie over de 4B-methode of gezonde werkomgevingen onderstaande publicaties (pdf): 

Contact

Wim Maassen

Senior Expert Sustainability & Life Cycle Performance Design, Buildings

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Toon meer contacten

Download


Royal HaskoningDHV droeg bij aan het rapport Gezond, welzijn en productiviteit in kantoren van de Dutch Green Building Council. Klik hier om een gratis digitaal exemplaar aan te vragen.

Gerelateerde diensten