Goed beleid, een slimme inrichting en kostenefficiënt beheer vragen om inzicht in de opgaven en de omgeving. De geografische 3D weergave en combinatie van data leidt niet alleen tot een duidelijk en begrijpelijk beeld, maar ook tot efficiëntere keuzes, besluitvorming en samenwerking en daardoor tot inspiratie voor een passende oplossing.

De uitdaging

Heeft u regelmatig te maken met graafschade of wateroverlast? Wilt u inzicht in de kansen en risico's van gebiedsontwikkeling? Wilt u greep krijgen op uw eigen datastromen en deze effectief inzetten in uw werkprocessen?

Onze aanpak

Royal HaskoningDHV werkt dagelijks met specialistische data die we vertalen naar informatie die toegespitst is op uw vraag. Onze adviseurs kunnen u helpen de meerwaarde van uw eigen en publieke data te verzilveren. Hierbij gaan we een stapje verder dan het simpelweg beter ontsluiten van uw gegevens. We brengen onze ervaring en kennis in om de data te vertalen naar informatie die u direct weer kunt toepassen in uw eigen werkprocessen of in uw communicatie met andere stakeholders, bevoegd gezag of derden.

Wij kunnen u ondersteunen met:
  • Informatiebehoefte analyse - welke informatievragen zijn er in de organisatie en hoe kan de beschikbare data daarvoor worden aangewend?
  • Informatiebeheer - organiseren en/of beheren van uw data
  • Procesbegeleiding - ondersteuning bij uw opgaven, inzichtelijk maken van vraagstukken en oplossingsrichtingen met behulp van informatie die is toegespitst op uw vraagstuk en draagvlak creëren bij stakeholders

Het resultaat

De geografische weergave en combinatie van data leidt tot een efficiënter keuzeproces en besluitvorming. Tevens bevordert het de samenwerking tussen mensen uit verschillende vakdisciplines.

Neemt u gerust contact met ons op. Wij laten u graag zien wat het benutten van data en informatie voor u kan betekenen!