Vanaf 2020 zullen alle nieuwe gebouwen in de EU ‘Bijna EnergieNeutraal’ (BENG) moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt dit zelfs al eerder, per 2018. Deze belangrijke wijziging wordt opgenomen in de Nederlandse wetgeving en daardoor krijgt iedereen die betrokken is bij nieuwbouw of grootschalige renovaties in Nederland hier vroeg of laat mee te maken. Wie afwacht, zal op langere termijn voor hogere kosten komen te staan of rekening moeten houden met waardevermindering en moeten inleveren op de concurrentiepositie van zijn vastgoed. 

Bijna EnergieNeutrale Gebouwen bieden kansen

Royal HaskoningDHV ziet de ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen’ of nearly Zero Energy Buildings (nZEB) als belangrijke kans voor bedrijven en overheden. Wij zijn ervan overtuigd dat door te focussen op de opbrengsten, er positieve business cases opgesteld kunnen worden voor gebouwen en (binnenstedelijke) gebieden. Hierbij gebruiken wij onder andere een Life Cycle Costing benadering. Royal HaskoningDHV gaat daarin verder dan de eisen die door de EU en Nederland worden gesteld. Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau adviseren wij u over het maximaliseren van opbrengsten bij de realisatie van Bijna EnergieNeutrale gebouwen en opwaardering van bestaande bouw. Dit levert u meer voordelen op dan dat uw gebouw enkel voldoet aan de toekomstige BENG-eisen. U realiseert vergaande energiebesparingen en CO2 reductie, zorgt ervoor dat uw pand waarde behoudt in de toekomst, versterkt uw concurrentiepositie en verbetert het binnenklimaat wat zorgt voor productieve en gezondere gebruikers. 

Wat gaat er veranderen? 

Om te voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale gebouwen, moet er op korte termijn al veel veranderen: 
  • De energiebehoefte van gebouwen moet worden verlaagd;
  • De hoeveelheid centraal maar vooral ook lokaal opgewekte duurzame energie moet worden verhoogd;
  • Energie-infrastructuren binnen en buiten gebouwen (de zogenaamde nano, micro en smart grids) moet worden aangepast.
Meer informatie, het overzicht en de toelichting van de nieuwe eisen vindt u hier.

Wat leveren ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen' u op? 

Het toekomstige beleid en de veranderingen bieden kansen om opbrengsten te realiseren. Een greep uit de kansen die wij voor u kunnen realiseren: 
  • Gebruikers: door slimme gebouwontwerpen die gericht zijn op de gebruiker realiseert u een beter binnenklimaat en een lager energiegebruik. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim voor de gebruikers. 
  • Gebouweigenaren verlagen het energiegebruik en daarmee de energiekosten. Een eventueel energie-overschot kan worden verhandeld. Door uw gebouw flexibel te maken, is uw pand toekomstbestendiger en waardevaster. Het pand levert een hogere restwaarde op en duurzame oplossingen zorgen voor PR-kansen.
  • Energiebedrijven kunnen duurzame energievoorzieningen in gebieden realiseren en exploiteren.

Hoe wij u kunnen helpen

Om te kunnen voldoen aan de eisen van Bijna EnergieNeutrale Gebouwen en om de CO2 uitstoot te verlagen, hanteert Royal HaskoningDHV een 5-stappen benadering. Lees hier meer over onze aanpak en over de aankomende wetswijzigingen.

 


Contact

Wim Maassen

Senior Expert Sustainability & Life Cycle Performance Design, Buildings

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Toon meer contacten

BENG-eisen

Lees hier de whitepaper ‘Voorgenomen BENG-eisen: struikelblokken voor ziekenhuizen en hoger onderwijs'
Cover BENG whitepaper | Royal HaskoningDHV

Gerelateerde markten