De openbare ruimte en infrastructuur zijn van grote waarde voor onze economie en samenleving, op landelijk niveau en in onze buurten en straten. Maar ook voor mensen en ondernemers. En voor ons milieu en de natuur. Waarde die tot uiting komt in bijvoorbeeld bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid. Professioneel beheer van deze kapitaalgoederen is dan ook van groot belang.

Omdat de druk op beschikbare budgetten steeds groter wordt, zijn de keuzes die overheden daarin moeten maken steeds lastiger en roepen de burgers en bedrijven om meer transparantie en verantwoording.

Royal HaskoningDHV ondersteunt u in het maken van die keuzes en in de uitwerking daarvan naar de dagelijkse praktijk van beleid maken, planningen opstellen, onderhoud uitvoeren en de resultaten daarvan evalueren. Wij noemen dat: Professioneel assetmanagement.